Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - strona 3

note /search

Wzmacniacze prądu stalego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

 :=0$&1,$&=(35'867$à(*2 :352:$'=(1,( :]PDFQLDF]H SUGX VWDáHJR F]\ WH* Z]PDFQLDF]H QDSL FLD VWDáHJR V XNáDGDPL GROQRSU]HSXVWRZ\PL VáX*F\PL GR Z]PDFQLDQLD V\JQDáyZ Z RNUHORQ\P SDPLH F] VWRWOLZRFL Z W\P UyZQLH* V\JQDáyZZROQR]PLHQQ\FKLVWDá\FK=WDNLHJRRNUHOHQLDZ\QLND*HZ XNáDGDFK W\FK QLH PR*QD VWRVRZ...

Egzamin kartografia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 6587

...Zasada działania systemu GPS i jego stosowalność dla map topograficznych GPS – zasada działania. Do pomiaru wykorzystuje się fale radiowe emitowane przez satelity z orbity o promieniu 20200 km na 2 bardzo wysokich częstotliwościach L1 i L2 (obie powyżej 1 GHz). Na powierzchni Ziemi fale te są...

Wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4473

INWESTYCJE, ŚRODOWISKO INWESTYCYJNE, PROCES INWESTYCYJNY I. POJĘCIE I RODZAJE INWESTYCJI Najbardziej ogólna definicja: inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela poprzez przysporzenie określonych dochodów. Inna...

Wykłady PP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2065

  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  F...

Kompleksowe zarządzanie jakością - System ISO

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4543

Referat składa się z 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie jakości, pojęcie tqm- kompleksowego zarządzania jakością, klient jako rdzeń wszelkich procesów doskonalenia, podstawowe procesy tqm, zasady tqm, cele tqm, etapy tqm, system iso, powstanie iso, nowelizacje iso. Akademia ...

Projekt maszyn przemysłu ceramicznego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo ceramiczne
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7917

Pierwszy projekt "dobrać urządzenia kruszące dla węzła rozdrabniania oraz określić warunki pracy dla wybranej kruszarki analizowanego węzła" zawiera: charakterystyka surowca, warianty węzła kruszenia, model węzła kruszenia, dobór urządzeń kruszących dla i węzła kruszenia, ocena i wybór wa...

Wyznaczanie podstawowych parametrów skał

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 686
Wyświetleń: 6657

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia było zbadanie podstawowych parametrów skał sypkich: wilgotności naturalnej, gęstości objętościowej, ciężaru objętościowego, gęstości objętościowej szkieletu gruntowego, ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego w stanie naturalnym, wskaźnika porowatości maksymaln...

Zagadnienia do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5236

"d. metody stosowane w odorymetrii -metoda parzysta polega na porównianiu 2 próbek i określeniu czy istnieją różnice między nimi (intensywność, źródło, hedoniczność) -metoda trojkątowa-ocenie podlegają trzy próbki, z których dwie są identyczne a trzecia charakteryzuje się wyższym lub ni...

Sprawozdanie z wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Krakowie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4977

...Notka to sprawozdanie z wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, założony w 1783 r., jest obecnie najstarszy w Polsce. Od ponad dwustu lat odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury jako miejsce badań, inspiracji artys...

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3311

...Działania związane z ochroną środowiska mogą mieć różny charakter: 1. Prewencyjny ( zapobieganie powstaniu warunków niekorzystnych dla życia biologicznego i działalności gospodarczej; właściwe planowanie przestrzenne, stosowanie odpowiednich technologii produkcji) 2. Konserwacyjny ( zachowa...