Zbiezny układ sił

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiezny układ sił - strona 1 Zbiezny układ sił - strona 2 Zbiezny układ sił - strona 3

Fragment notatki:

ZBIEŻNY UKŁAD SIŁ PŁASKI I PRZESTRZENNY UKŁAD SIŁ ZBIERZNYCH Układy sił, w których linie działania przecinają się w jednym punkcie nazywamy  zbieżnymi  układami sił . Takie układy mogą być  płaskie  lub  przestrzenne . Płaski układ sił zbieżnych   P 1,  P 2,...,  Pn  przyłożonych do punktu  O  można zastąpić siłą wypadkową  P  równą sumie geometrycznej tych sił i przyłożoną również w punkcie  O .                     W  analitycznym sposobie wyznaczania wypadkowej  korzystamy z twierdzenia o rzucie sumy  wektorów, według którego rzut sumy geometrycznej wektorów na dowolną oś jest równy sumie  rzutów tych wektorów na tę samą oś. Przyjmując układ współrzędnych  Oxy , oznaczamy  odpowiednio przez 1, 2,...,  n  kąty nachylenia poszczególnych sił do osi  Ox . Wypadkowa tych  sił działa wzdłuż prostej  l  przechodzącej przez punkt  O  i nachylonej do osi  Ox  pod kątem  .    Składowe wypadkowej  Px  i  Py  mają postać                    Wartość liczbową wypadkowej  P  i kąt  , który tworzy ona z osią   Ox , wyznaczamy ze wzorów                    W  geometrycznym sposobie wyznaczania wypadkowej  należy zbudować wielobok sił, w którym  wektory sił odkładamy równolegle do ich linii działania. Z punktu  O  odkładamy wektor  P 1, a z jego  końca wektor  P 2 i tak kolejne wektory aż do  Pn . Wektor poprowadzony z początku wektora  P 1 do końca wektora  Pn  jest wypadkową  rozpatrywanego układu sił zbieżnych.  Przestrzenny układ sił zbieżnych P 1,  P 2,...,  Pn  przyłożonych do punktu  O  można zastąpić siłą  wypadkową  P  równą sumie geometrycznej tych sił i przyłożoną również w punkcie  O                     RÓWNOWAGA PŁASKIEGO I PRZESTRZENNEGO UKŁADU SIŁ ZBIERZNYCH Analityczny sposób wyznaczenia wypadkowej  przestrzennego układu sił zbieżnych polega na wyznaczeniu składowych  wypadkowej  Px ,  Py  i  Pz  w prostokątnym układzie współrzędnych  Oxyz                     Wartość liczbową wypadkowej  P  oraz jej cosinusy kierunkowe wyznaczamy ze wzorów                     W  geometrycznym sposobie wyznaczania wypadkowej  należy zbudować wielobok sił, w którym wektory sił odkładamy  równolegle do ich linii działania. Wektor poprowadzony z początku wektora  P 1 do końca wektora  P n  jest wypadkową  rozpatrywanego układu sił zbieżnych. RÓWNOWAGA PŁASKIEGO UKŁADU SIŁ ZBIERZNYCH Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna)  płaskiego układu sił zbieżnych (czynnych i reakcji więzów) 

(…)

…,
sprawdzić, czy układ sił jest statycznie wyznaczalny,
obrać układ współrzędnych Oxy, napisać równania równowagi według powyższych wzorów i rozwiązać je ze
względu na niewiadome (metoda analityczna),
narysować zamknięty wielobok sił utworzony ze wszystkich sił rozpatrywanego układu i wyznaczyć
poszukiwane niewiadome (metoda geometryczna).
Analityczny warunek równowagi (metoda analityczna) przestrzennego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz