Zarządzanie zasobami Ludzkimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami Ludzkimi - strona 1 Zarządzanie zasobami Ludzkimi - strona 2 Zarządzanie zasobami Ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie zasobami Ludzkimi.
Strategia to określenie głównych długookresowych celów przedsiębiorstwa i przyjęcie takich kierunków działania przedsiębiorstwa a także dokonanie takiej alokacji zasobów, które są konieczne do realizacji tych celów.
SZZL obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i długofalowe znaczenie dla polityki zatrudnienia i rozwoju pracowników oraz wyznaczają relacje między pracownikami a menadżerami.
Co jest celem SZZL?
To zbiór zamierzeń optymalnego wykorzystania wszystkich aspektów organizacji związanych z kapitałem ludzkim a więc struktury organizacyjnej i jakości pracy pracowników w sposób zwiększający prawdopodobieństwo sukcesu danej firmy.
(SZLL powinna uwzględniać zmiany jakie zachodzą w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.)
Podstawą strategii ZZL są:
Filozofia,
Cele,
Modele ZZL.
Jakie są podstawowe założenia filozofii ZZL?
Uznanie pracowników za jeden z najbardziej wartościowych elementów organizacji;
Współgranie strategii ZZL ze strategią globalną organizacji;
Współbrzmienie strategii personalnej z kulturą organizacyjną;
3
Uczulenie kierowników różnych szczebli organizacyjnych by przywiązywali takie samo znaczenie do strategii personalnej, jak do innych elementów łańcucha wartości takich jak: marketing, produkcja,
Budowanie zasad służących identyfikacji pracowników z celami organizacji;
Wytworzenie ze strony pracowników zobowiązań wobec wartości składających się na kulturę organizacyjną tak, by były one częścią tzw. psychologicznego kontraktu, czyli niepisanej umowy między kierownikiem a pracownikiem w której kierownik określa zadania i oczekuje lojalności i zobowiązuje pracownika do wykonania tegoż zadania przy czym wzajemne zobowiązania podejmowane są na zasadzie wzajemności;
Uzgodnienie interesów kierownika związanych z rentownością przedsiębiorstwa tak, by rzadziej ujawniała się jakakolwiek rozbieżność, między jego oczekiwaniami a wydajnością pracowników;
Wytworzenie wspólnoty interesów różnych stron czyli pracowników, dostawców, akcjonariuszy i klientów.
Traktowanie pracowników jako społecznego kapitału, który można rozwijać i który powinien być traktowany nie tylko jako koszty zmienne, ale który poprzez rozwój pracowników może być wydatnie pomnażany.
Upowszechnienie partycypacji pracowników w podejmowaniu decyzji jako swoistego rodzaju wartości.
Decentralizacja władzy w zarządzaniu.
Jakie są zasady wyznaczania celów ZZL?
Powinny umożliwiać trwanie i rozwój organizacji poprzez rozwój najbardziej wartościowego zasobu.


(…)

… członków organizacji,
Skierowanie na wyjście - na odejścia pracowników z przedsiębiorstwa
4
Wymienione działania powinny być spójne i znajdować się w strategii organizacji a ZZL powinno być do niej adekwatne i wzmacniać poprzez swoją politykę kierunek działalności organizacji poprzez co taka strategia może stanowić przewagę konkurencyjną.
Modele ZZL
Twardy
Miękki
Eksponuje się:
liczbę zatrudnienia…
… ( pomijanie i marginalizacja)
Nie kwestionuje się ich roli, ale również przestrzega się praw kierownika do relacji z pracownikami i grupami.
5
Oprócz tych dwóch modeli występuje jeszcze kilka z których dwa ( Michigan i Harvard ) wydają się bardzo istotne.
Michigan - Czasami utożsamiany jest z modelem twardym gdyż akcentuje konieczność integrowania koncepcji ZZL ze strategią przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz