Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - strona 2

note /search

Budżet i polityka fiskalna II sem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

BUDŻET I POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA Nasiłowski (10.01-10.05) Fiskalny - podatkowy, skarbowy, dotyczy Skarbu Państwa POLITYKA FISKALNA Polityka dochodów i wydatków państwa. Polityka fiskalna obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i odd...

Rola państwa w gospodarce - Interwencjonizm

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

ĆWICZENIA III Państwo i jego rola w gospodarce. Państwo jako instytucja - najwyższa forma organizacji społeczeństwa. POLITYKA PAŃSTWA 3 główne nurty. XVI/XVII w. do XVIII w. Protekcjonizm Ochrona krajowych podmiotów, własnej gospodarki. ...

Panstwo IIsem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

S - oszczędności C - konsumpcja I - inwestycje Y - PKB tożsame z wartością dochodów gospodarstw domowych S = Y - C  S + C = Y Y = C + I  C + I = S + C I = S PAŃSTWO Dochody: Podatki T Bezpośrednie Td ( PIT, CIT) od dochodów.(płace, czynsze, odsetki i zyski) Pośrednie Te ( VAT, akcyza) wl...

Inflacja II sem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

INFLACJA Wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w jakimś czasie. *Deflator inflare(łac.) - nadymać inflatio (łac.)- wzdymać PODZIAŁ INFLACJI ze względu na tempo wzrostu pełzająca krocząca galopująca hiperinflacja ze względu na przyczyny powstania ciągniona przez popyt pchana przez kos...

Bezrobocie II sem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

BEZROBOCIE ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ Obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę. STOPA BEZROBOCIA Jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stan...

Cykle koniunkturalne II Sem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

CYKLE KONIUNKTURALNE Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. *faza, rodzaje WAHANIA - ZMIANY Długookresowe - trendy Długotrwała tendencja zniżkowa lub zwyżkowa. Sezonowe Mogą dotyczyć pór roku (np. ubrania), zmiany sezonowe Cykliczne Przypadkowe Zmiany przypadkowe - klęski żywiołowe,...

WSG Makroekonomia, Podaż globalna IISEm

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Podaż globalna W uproszczonym modelu gospodarki (bez udziału państwa, zagranicy) to, co zostanie wyprodukowane może zostać sprzedane (1) albo powiększyć zapasy przedsiębiorstw (2). W obu przypadkach produkcja (podaż) równa jest dochodowi. (1) Gospodarstwa domowe wydadzą swoje pieniądze na konsumpcj...

Koncepcja kapitału intelektualnego,wyklad 4

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Współczesna rachunowość zarządcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1204

Koncepcja kapitału intelektualnego Schemat wartości rynkowej Skandii -Edison Malone -punkt wyjścia- o wartości rynkowej przedsiębiorstwa decyduje: *kapitał finansowy *kapitał intelektualny Wyznacznikiem przyszłej wartości przedsiębiorstwa - kapitał intelektualny kapitał ludzki kapitał struktur...

Rachunek kosztów w działaniu

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Współczesna rachunowość zarządcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

II WYKŁAD RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIE OPARTE NA DZIAŁANIACH Powstał w USA w połowie lat 80 XX wieku w przedsiębiorstwie amerykańskim W teorii rachunkowości pojawiła się w roku 1988 R. Koplan i Cooper. ( 1992-94 36% pr...

Współczesna rachunkowość zarządcza - wyklad 3

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Współczesna rachunowość zarządcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

III wykład W skład zarządzania opartego na działania wchodzą następujące działania: -analiza działań -zarządzanie działaniami -budżetowanie oparte na działaniach -analizowanie rentowności przekroju rynków, produktów , grup klientów -obroty w trybie dokonania na czas ( just In time) -