Inflacja II sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

INFLACJA
Wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w jakimś czasie.
*Deflator
inflare(łac.) - nadymać
inflatio (łac.)- wzdymać
PODZIAŁ INFLACJI
ze względu na tempo wzrostu
pełzająca
krocząca
galopująca
hiperinflacja
ze względu na przyczyny powstania
ciągniona przez popyt
pchana przez koszty
strukturalna
ze względu na źródło powstania zewnętrzna - egzogeniczna - źródła poza krajem (wojna w Iraku, kraje ropy naftowej -benzyna- koszty transportu).
Wewnętrzna - endogeniczna - źródła leżą w wewnątrz kraju
*inflacja ukryta
*inflacja jawna
*inflacja przewidywalna
TRZY TEORIE INFLACJI
Teoria monetarna - Milion Friedman
MV = PY
VY - w krótkim okresie czasu są stałe.
Przyczyną inflacji jest zbyt duża ilość pieniądza w obiegu, zła polityka BC. Skutki przyczynowo-skutkowe ( zwiększenie podaży pieniądza- niższe stopy - więcej kredytów, mniej oszczędności).
Teoria popytowa J.M.Keynes
Zakłada wystąpienie „luki inflacyjnej” - różnica pomiędzy tym, co przedsiębiorstwa mogą wyprodukować, a tym, co konsumenci chcą kupić.
„wąskie gardła” - brak technologii, fachowców
Teoria kosztowa
Wzrost kosztów produkcji niezależny od zagregowanego popytu na towary. (np.. inflacja placowa, rosnące koszty, ceny surowców, ceny energii)
KRZYWA PHILIPS'A
DEFLACJA - w krótkim okresie czasu, ceny spadają.
StopaInflacji %
Stopa bezrobocia %
6
4
2
2
4
6
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz