Bezrobocie II sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie II sem - strona 1

Fragment notatki:

BEZROBOCIE
ZASOBY SIŁY ROBOCZEJ
Obejmują wszystkich tych, którzy jako pracownicy najemni wykonują jakiś zawód lub są zarejestrowani jako chcący i będący w stanie podjąć pracę.
STOPA BEZROBOCIA
Jest to odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować.
BEAL - badania aktywnej ekonomicznie ludności.
Zadanie 1
Ludność Zimbabwe to 50 mln ludzi, z czego:
7mln - emeryci i renciści
4mln - uczniowie
6mln - dzieci
2mln - osoby nieczynne zawodowo
0,5ml - „armia”
1,5ml - działalność na własny rachunek
25mln - pracujący
Oblicz stopę bezrobocia.
Zadanie 2
Bezrobotni zarejestrowani a Polsce w 1999r. w tyś osób to 2349,8, pracujący (w tyś.) 15691,7.
Oblicz stopę bezrobocia rejestrowanego.
Zadanie 3
Bezrobocie rejestrowane w Kenii w roku 2025 wyniosło 18,5% co stanowi 3 200 000 osób.
Ile w tym momencie osób pozostaje przy pracy?
18,5% 3200000
100% x
18,5%*x=100%*3200000
x=100%*3200000/0,185
x=17297297-3200000=14097297
Jak można stać się bezrobotnym?
RODZAJE BEZROBOCIA
Bezrobocie frykcyjne
Osoby o ułomnościach fizycznych i psychicznych
Zmiana zawodu
Bezrobocie strukturalne
Powstaje ze względu na rozbieżność ludzkich kwalifikacji i rodzaju oferowanej pracy w warunkach zmieniającego się popytu i produkcji
Bezrobocie wynikające z niedostatku popytu
Bezrobocie klasyczne
Duży wpływ związków zawodowych na wysokość płac.
Bezrobocie dobrowolne
Płatności transferowe, czas na wychowanie dzieci, powiększać swoje kwalifikację i znaleźć lepszą pracę)
Bezrobocie przymusowe
SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
polityka aktywna państwa - likwidowanie przyczyn bezrobocia
polityka pasywna państwa - likwidowanie skutków bezrobocia (zasiłki, dodatki mieszkaniowe, pomoc socjalna)
Ludność w wieku przed -produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym
OGÓŁ LUDNOŚCI
Ludność nieczynna zawodowo
LUDNOŚĆ W WIEKU PRODUKCYJNYM
LUDNOŚĆ CZYNNA ZAWODOWO
„armia”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz