Wykład - zanieczyszczenia żywności, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zanieczyszczenia żywności, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOŚCI:
-wątroba, nerki, żołądki zwierząt, drobiu, ryb, są one praktycznie niejadalne i nie powinny być przeznaczone do pożycia
-ryby są w niebezpiecznym stopniu skażone pierwiastkami metali ciężkich, pestycydami.
-mięso drobiowe, skażone antybiotykami stosowanymi w paszach hodowlanych
Aktualnie obowiązujące w Polsce Rozporządzenie MZiOS podaje, że zanieczyszczenia żywności są to obecne w niej szkodniki, mikroorganizmy, toksyny, substancje chemiczne, lub inne substancje obce, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia lub powodować nieprzydatność do spożycia.
W krajach UE zasady postępowania z zanieczyszczeniami w żywności określone są w Rozporządzeniu Rady nr. 315/93/EEC z dnia 8 lutego 1993r. w sprawie zanieczyszczeń artykułów spożywczych.
Rada przyjęła definicję zanieczyszczenia jako:
-każdą substancję nie dodaną celowo do żywności, która jest obecna w żywności jako wynik produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportu czy przechowywania takiej żywności lub jako rezultat zanieczyszczenia środowiska.
Zanieczyszczenia techniczne:
-czyli te substancje obce, które w toku produkcji lub obrotu przenikają do środków spożywczych albo pozostają na ich powierzchni, mimo zastosowania prawidłowych technicznych metod produkcji i wprowadzenia do obrotu. Zgodnie z tą definicją, zanieczyszczeniami technicznymi są również pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie i ochronie roślin.
Zanieczyszczenia przypadkowe:
-substancje, które przedostały się lub przeniknęły do środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych w sposób niezamierzony albo znajdują się na powierzchni tych artykułów wskutek nieprzestrzegania zasad higieny lub w wyniku niewłaściwego postępowania z tymi artykułami w czasie produkcji i obrotu.
Zanieczyszczenia chemiczne:
-należy uważać każdą substancję, która nie jest celowo dodawana do żywności, a jest w niej obecna w następstwie procesu produkcji lub nieprawidłowości występujących w obrocie, albo jest następstwem zanieczyszczenia środowiska.
a) substancje dodane rozmyślnie, takie jak środki ochrony roślin i nawozy stosowane w pozyskiwaniu surowca roślinnego, hormony stosowane w paszach, dodawane celem pobudzenia wzrostu masy zwierząt.
b) substancje które dostały się do żywności wskutek popełnionych błędów technologicznych lub technicznych, np. przez stosowanie urządzeń lub opakowań wykonanych z nieodpowiednich materiałów, wchodzące w reakcje chemiczne ze składnikami żywności, niewłaściwe stosowanie środków czystości (detergenty), nieodpowiednio dostosowany proces technologiczny.


(…)

… z nieodpowiednich materiałów, wchodzące w reakcje chemiczne ze składnikami żywności, niewłaściwe stosowanie środków czystości (detergenty), nieodpowiednio dostosowany proces technologiczny.
c) substancje antyodżywcze pochodzenia naturalnego, np. amigdalina w gorzkich migdałach, hemaglutyniny, inhibitory trypsyny w nasionach roślin strączkowych, solanina w młodych ziemniakach.
d) substancje wnikające do produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz