Wlasciwosci fizykochemiczne węgla - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wlasciwosci fizykochemiczne węgla - wykład - strona 1 Wlasciwosci fizykochemiczne węgla - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wlasciwosci fizykochemiczne wegla   W^giel  jako  ladunek  charakteryzuja  następujące  wlasciwosci:  zamarzanie, wietrzenie, samozagrzewanie oraz samozapalenie.  Wejgle  wilgotne,  o  zawartosci  ponad  5%  wilgoci,  podlegają.  zamarzaniu  przy  przewozie  na  wiejcszych  odlegtosciach  lub  w  czasie  magazynowania  w  warunkach  zimowych.  Najbardziej  podatne  na  zamarzanie sa węgle porowa-te i w  malych kawatkach. Zamarzaniu  mozna  zapobiegac  przez  przesypywanie  warstw  węgla  wapnem  gaszonym,  mieszanie  z  niegaszonym  wapnern,  roztwo-rem  soli,  chlorku  wapnia  lub  przekladanie  wejgla  mialem  torfowym.  Zastoso-wanie  tych  substancji  wywoluje ujemny wplyw na jakosc węgla i zaniza jego cene. Węgiel zostaje  zanieczyszczony  substancjami  niepalnymi,  a  w  wypadku  substancji  organicznych  zwiększa  się  mozliwosc  samozagrzewania  i  samo-zapalenia.  Najlepszym  sposobem  zapobiegania  zamarzaniu  węgla  jest  więc  utrzymywanie zawartosci wilgoci ponizej 5%.  Kolejnym  zjawiskiem  powodujacym  obnizenie  jakosci  węgla  jest  wietrzenie  pod  wptywem  dzialania  czynnikow  atmosferycznych  i  wody.  Proces wietrzenia dzieli się na wietrzenie fizyczne i wietrzenie chemiczne.  Wietrzenie  fizyczne  polega  na  rozdrobnieniu  węgla  bez  zmiany  jego  skladu  chemicznego.  Jest  ono  spowodowane  szybkimi  wahaniami  temperatury,  co  przy  matym  przewodnictwie  cieplnym  węgla  powoduje  szybkie  zmiany  objętosci  kawalków  i  ich  pukanie  oraz  rozdrabnianie.  Wietrzenie fizyczne zachodzi rowniez przy udziale wody. Woda znajduja^ca  się  w  spękaniach  węgla  podczas  zamarzania  zwiększa  swa  objętosc  o  ok.  10%  i wywiera cisnienie  na  scianki  spękari. Powoduje to dalsze pukanie  i  zmniejszanie  kawalkow,  jednoczesnie  zanika  potysk  węgla  i  zmienia  si$  jego  wyglad.  Węgiel  o  zawartosci  powyzej  15%  siarki  podlega  bardzo  intensywnemu wietrzeniu i kruszeniu na mial.  Wietrzenie  chemiczne  zwia/ane  jest  z  rozkladem  organicznych  substancji  węgla oraz z rozlozeniem skfadnikow mineralnych  i powstaniem  na  ich  miejsce  nowych  substancji  stalych.  Wietrzenie  chemiczne  zachodzi  przede wszystkim pod wplywem tlenu z powietrza i wody wysyconej tlenem  i  dwutlenkiem  węgla  oraz  zawierajacej  związki  mineralne.  Post^pujajce  procesy  wietrzenia  chemicznego  prowadzi    do  utleniania  j  hydratacji,  co  w  rezultacie  powoduje  chemiczną.  zmiany  substancji  organicznych  wchodzacych w sklad węgla. 

(…)

… zewnętrzny kawałkow, zanika połysk, pojawiają sie_ białe, zolte i
brunatne naloty;
• zmienia się cięzar wlasciwy; poczajkowo rosnie, a następnie spada;
• zmienia się uzysk częsci lotnych;
• ulega zmianie skład elementarny w kierunku zmniejszenia zawartosci węgla
i wodoru, wzrasta zawartosc tlenu;
• zmniejsza się wartosc opalowa;
• w węglach koksujacych zmniejsza się zdolnosc spiekania;
• następuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz