Wejściówka - pożywki i metody sterylizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wejściówka - pożywki i metody sterylizacji - strona 1

Fragment notatki:


LB/LA -bogata do hodowli bak.Zaw rozp w wodzie ekstrakt z drożdży, tryptonu, NaCl.Zaw  nieznędne skł wzrostu. Jako stała po dodaniu czynnika żel.  Chapmana - wybiór-różnic, do hodowli gronkowców. Zaw bulion, pepton,NaCl. Wyk się fakt ze  gron są w stanie rosnąć przy wysokim st NaCl ,przeciwnie do innych bakt. El. Różn: S.auteus fermentuje manitol.S.epidermis nie.S.aureus w war tlrn i wzg beztl wzrasta w  postaci kolonii otocz żółta strefą-zmiana z różowej na żółtą=rozkł manitolu i zakw środ.  MaCConkeya -hodowla bakt Gram(-).Zaw sole kw żółciowych, fiolet krystal(hamuje wzrost  G(+),neutralną czerwien(barwi drobnoust ferment laktoze),laktozę i peptony. Różnicuje G(+) na  Lac+ i Lac-.(+) zakwaszają podłoże. Pows czerwone kolonie.Lac- białe kolonie. Sabourona -do hod grzybów,Skł:agar, glukoza, pepton oraz antybiotyki, niskie pH.  Sterylizacja-  proces zabicia drobnoustrojów (formy weget i przetrwalnik).  Met: fizyczne(cieplna  sucha-wyżarzanie:ezy;opalanie-bagietki;suszenie-szkło/z parą- gotowanie-strzykawki;autoklaw- pżywki;aparat Kocha, UV, ultradzw), mechaniczne(filtr), chem (dezynf).  Pasteryzacja- stos w celu zniszczenia form weget w płynnych prod. Tyndalizacja -paster frakcjon, niszczy formy weg i przetrwaln.   A.Kocha: dezyn za pom pary wodnej przy normal ciśn w 100st.  Autoklaw: czynnik wyjaławiający przegrzana nasycona para wodna pod zwiększ ciśnieniem, temp  pow 100st. 1atm=121st, 1,5=128.  Ster UV- uszkodzenie DNA.pomieszc  Ultradźwięki- mechan rozerw kon od wewn.  Dezynfek( odkażanie)proces niszczący drobnoustroje mogące wywołać zakażenie.  Środ.utlen: uszkodzenie błon cytoplazmatycz; sole met ciężkich- inaktywacja białek; alko-denaturacj  białek; fenole i krezole- reak ze ścianą kom. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz