Upadłość-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Upadłość-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Upadłość Jeżeli według bilansu aktywa nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym KNF, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku, a następnie o jego przejęciu przez inny bank, albo występuje do właściwego SO z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o czym zawiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Decyzje te nie podlegają zaskarżeniu. Decyzję o zawieszeniu/przejęciu/wystąpieniu z wnioskiem do SO, KNF może podjąć także z własnej inicjatywy, jeżeli nie nastąpiło powiadomienie przez wskazane wyżej podmioty. Decyzja o zawieszeniu działalności banku jest podawana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W okresie zawieszenia bank:
nie reguluje swoich zobowiązań, z wyjątkiem związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności i nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz realizacją poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu określonych ustawą należności
nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania wkładów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz