Likwidacja banku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Likwidacja banku-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Likwidacja banku Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego w trybie określonym w przepisach prawa bankowego (w celu rozpatrzenia sytuacji banku), strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNF może podjąć decyzję o
przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego
uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku i jego likwidacji
wystąpieniu do RM o likwidację banku państwowego
Walne zgromadzenie może podjąć decyzję o dobrowolnej likwidacji banku z innych przyczyn. Przed jej rozpoczęciem musi poinformować o tym KNF i przedstawić jej do zatwierdzenia program likwidacji.
Zarząd nad majątkiem likwidowanego banku przejmuje powołany przez KNF likwidator, na którego przechodzą uprawnienia zastrzeżone ustawą i statutem dla organów banku. Z dniem przejęcia zarządu majątkiem:
zarząd banku ulega rozwiązaniu z mocy prawa, a mandaty jego członków wygasają
kompetencje rady nadzorczej zostają zawieszone (z wyjątkiem możliwości wniesienia skargi na decyzję KNF do sądu administracyjnego)
Likwidacja jest prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy likwidacji spółek handlowych, spółdzielni, lub stosownie do przepisów o utworzeniu banku państwowego. Odmienności:
w okresie likwidacji nie wypłaca się dywidendy ani oprocentowania udziałów
bilans otwarcia likwidacji, program likwidacji oraz rachunek z przeprowadzonej likwidacji podlegają zatwierdzeniu przez KNF
likwidator składa KNF i wierzycielom sprawozdania z likwidacji
podział między akcjonariuszy (członków) majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz