Uniwersytet Warszawski - strona 601

Badanie drgań struny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1946

Badanie drgań struny. Cel doświadczenia: Celem naszego doświadczenia było wyznaczenie częstości drgań własnych struny w zależności od siły napinającej oraz znalezienie gęstości materiału struny. Opis przyrządu: Podstawą przyrządu jest stalowa struna

Badanie drgań wahadła torsyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

badanie drgań WAHADŁA TORSYJNEGO Gdy wypadkowy moment siły działający na ciało w każdej chwili kieruje ciało do położenia równowagi, a jego wartość jest proporcjonalna do kąta wychylenia z położenia równowagi, to ciało wykonywać będzie oscylacje wokół tego położenia z częstością ၷ opisane równaniem...

Badanie histerezy ferroelektrycznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

Badanie histerezy ferroelektrycznej. Cel: Zbadanie własności ferroelektrycznych siarczanu trójglicyny: zależności polaryzacji spontanicznej od temperatury; zależności pola koercji od temperatury; wyznaczenie temperatury Curie. Technika realiz...

Badanie propagacji światła w ośrodkach anizotropowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1043

Badanie propagacji światła w ośrodkach anizotropowych. Cel: Celem naszego doświadczenia było: - sprawdzenie prawa Malusa - wykorzystanie prawa Malusa w kaskadzie polaryzatorów - zbadanie płytki fazowej. Technika realizacji pomiaru: W naszym zadaniu wykorzystałyśmy laser He-Ne, którego wiązka p...

Badanie zderzeń centralnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

Badanie zderzeń centralnych Jeśli zderzenie dwóch ciał zachodzi w układzie odosobnionym, to niezależnie od rodzaju zderzenia musi być spełnione prawo zachowania pędu. Układ odosobniony oznacza, że żadne z ciał pozostających wewnątrz układu nie podlega działaniu ciał spoza układu (sił zewnętrznych)....

Badanie Zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763

badanie Zjawiska fotoelektrycznego Zjawisko fotoelektryczne polega na oddziaływaniu światła z elektronami walencyjnymi substancji stałych lub ciekłych. W zderzeniu kwantu światła, czyli fotonu, niesiona przez niego energia świetlna zos...

Dynamika ruchu postępowego i po okręgu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

5. Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Wybór i opracowanie zadań Ryszard Signerski i Małgorzata Obarowska 5.1. Dynamika ruchu postępowego 5.1.1. Balon opada ze stałą prędkośc...

Odwody prądu stałego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

Odwody prądu stałego - wyznaczenie oporu przewodników i siły elektromotorycznej źródła. Cel: - sporządzenie charakterystyk prądowo-napięciowych oporników; - sprawdzenie prawa Ohma; - wyznacz...

Polaryzacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1141

Paweł Laskoś II rok fizyki teoretycznej wtorek, 13:45-16:00 31 października 2005 prowadzący: mgr Jan Jamiński Ćwiczenie 62 Sprawdzenie prawa Malusa 1 Przebieg doświadczenia 1.1 Przyrządy pomiarowe • Podziałka kątowa oprawki polaroidu, działka minimalna δθ = 5[◦ ]. • Mikroamperomierz, dzi...

Pomiary kąta granicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 651

POMIARY KĄTA GRANICZNEGO Gdy wiązka światła pada na granicę dwóch ośrodków przezroczystych od strony ośrodka optycznie gęstszego pod kątem granicznym, to promień załamany ślizga się po granicy ośrodków. Kąt załamania jest wówczas równy dokładnie .