Badanie Zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie Zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 1 Badanie Zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 2 Badanie Zjawiska fotoelektrycznego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

badanie Zjawiska fotoelektrycznego
Zjawisko fotoelektryczne polega na oddziaływaniu światła z elektronami walencyjnymi substancji stałych lub ciekłych. W zderzeniu kwantu światła, czyli fotonu, niesiona przez niego energia świetlna zostaje przekazana elektronowi. Rezultatem może być uwolnienie elektronu z substancji do ośrodka otaczającego, czyli zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, lub przejście elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa i wzrost przewodności elektrycznej tej substancji, czyli zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.
W ćwiczeniu badać będziemy zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Jeden ze sposobów badania tego zjawiska opiera się na wykorzystaniu komórki fotoelektrycznej.
Fotokomórka składa się z bańki szklanej odpompowanej z powietrza z zatopionymi w niej dwoma elektrodami - katodą i anodą. Katodą jest zazwyczaj, napylona na wewnętrznej ściance bańki szklanej, warstewka metalu o małej pracy wyjścia, czyli takiego dla którego jak najmniejsza część energii padającego promieniowania świetlnego musi być przeznaczona na wywołanie emisji elektronów. Anoda, czyli elektroda zbierająca, może mieć kształt pętli z drutu. Jeśli elektrony uwolnione z oświetlonej fotokatody trafią w anodę, to w obwodzie fotokomórki pojawia się prąd elektryczny. Po przyłożeniu do elektrod napięcia o polaryzacji takiej, że anoda ma wyższy potencjał niż katoda, natężenie fotoprądu wzrasta. Gdy napięcie ma dostatecznie dużą wartość, to prąd fotoelektryczny osiąga pewną wartość graniczną, zwaną prądem nasycenia.
Dla przeciwnej polaryzacji elektrod fotokomórki, tzn. gdy anoda ma niższy potencjał niż katoda, natężenie fotoprądu maleje, bo tylko te elektrony docierają do anody, które pokonają hamujące działanie pola elektrycznego. Przy pewnej wartości napięcia, zwanym napięciem hamowania, prąd fotoelektryczny całkowicie zanika.
Komórki fotoelektryczne są stosowane w urządzeniach pomiarowych i sterujących, służą do rejestracji i przekazywania sygnałów, wykorzystuje się je w technice dźwiękowej kina i telewizji, a także w urządzeniach do automatyzacji i kontroli procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.
Cel Celem ćwiczenia jest zbadanie zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego przez:
wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych fotokomórki dla różnych natężeń światła oświetlającego fotokatodę;
wyznaczenie potencjału hamującego dla różnych częstotliwości światła oświetlającego fotokatodę.
Wymagania
Natura światła, dualizm korpuskularno-falowy. Natężenie światła a energia fotonu. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Cechy zjawiska fotoelektrycznego, których nie wyjaśnia klasyczna falowa teoria światła. Równanie Einsteina, praca wyjścia i potencjał hamowania. Budowa fotokomórki próżniowej. Charakterystyka fotokomórki próżniowej. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz