Uniwersytet Warszawski - strona 602

Pomiary kąta granicznego-opracowanie - Współczynnik załamania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 882

Pomiary kąta granicznego. Cel: Wyznaczenie współczynników załamania szkła i różnych cieczy z pomiarów kąta granicznego. Schemat: CZĘŚĆ 1 W części pierwszej naszym zadaniem było wyznaczenie: położenia normalnej do powierzchni łamiącej pryzmatu wyznaczenie kąta granicznego. Dzięki tym pomiarom moż...

Sprawdzanie prawa Malusa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4095

SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA Io=95[A] - natężenie fotoprądu mierzone dla =0 cos alfa Iteor 1,000 95,000 0,996 94,278 0,984 92,135 0,965 88,636 0,939 83,887 0,906 78,032 0,866 71,250 0,819 63,745 0,766 55,748 0,707 47,500 0,642 39,251 0,573 31,254 0,500 23,750 0,422 16,96...

Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych fotokomórki-opracowani...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych fotokomórki Funkcja opisująca zależność natężenia od napięcia w układzie pomiarowym bez filtra szarego wygląda następująco: I = 4,5716ln(Uz) + 3,9473 Niepewność co do natężenia wyznaczamy ze wzoru: Natomiast niepewność co do napięcia jedynie na pods...

Gatunki dziennikarskie a gatunki literackie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

Czym różnią się gatunki dziennikarskie od gatunków literackich: - teksty dziennikarskie odnoszą się do rzeczywistości sprowadzalnej, literatura to raczej świat fikcji. - GD mają ścisły związek z mediami - g. literackie występujące w me...

Wielka Rewolucja francuska i jej prasa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Oświecenie (czas przełomu) : - rozwój czytelnictwa - prasa różnicuje się tematycznie i formalnie (opisy krajów egzotycznych, odkrycia naukowe, rozwój rolnictwa) - pojawiają się pierwsze magazyny (reprodukcje rysunków i

Odmiany artykułu publicystycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Odmiany artykułu publicystycznego: Najstarszą odmianą publicystyczną był artykuł wstępny, publikacja otwierająca nr w dzienniku lub czasopiśmie, drukowana w lewym górnym rogu. Od strony formy czy sposobu ujęcia tematu artykułu wstępnego jest jakimś stanowiskiem zajmowanym przez publicystę gazety cz...

Odmiany-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Odmiany (ze względu na sposób przekazu): - bezpośredni przed audytorium - prasowy - radiowy i telewizyjny (improwizowane, spontaniczne, robione na żywo, nagrywane i poddawane obróbce) - wywiad wmontowany w inną wypowiedź dziennikarską (artyk...

Publicystyka wizualna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Publicystyka wizualna to przekaz będący indywidualną próbą dotarcia z propozycją takiej a nie innej syntetycznej interpretacji problemu czy zjawisk. PW ze względu na ekspresję, humor a niekiedy pewną przewrotność poprzez sfere emocjonalną wpływa na postawy i zachowania. - Chronologicznie pierwszą f...

Reformy Emila De GIRARDIN-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Reformy Emila De GIRARDIN: 1831 prasa nowoczesna. - prasa miała stać się tworem i podlegać grze rynkowej - powinna pozyskiwać jak największą grupę prenumeratorów - powinna być tania i atrakcyjna dla przeciętnego człowieka - powinna stronić od polityki Francja jest kolebką prasy nowoczesnej. E...