Uniwersytet Warszawski - strona 542

Napięcie powierzchniowe cieczy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

Napięcie powierzchniowe cieczy Celem ćwiczenia jest badanie wpływu substancji organicznej (w naszym wypadku etanolu i kwasu propionowego o różnych stężeniach) na napięcie powierzchniowe wody i obliczenia nadmiaru stężenia powierzch...

Pomiary nefelometryczne koloidów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 945

Pomiary nefelometryczne koloidów Cel: Celem ćwiczenia było poznanie zjawiska rozproszenia światła na układach koloidalnych oraz jego wykorzystanie w pomiarach nefelometrycznych koloidów. Przebieg doświadczenia: Przeprowadziłyśmy serię ...

Wyznaczanie momentów dipolowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1722

Wyznaczanie momentów dipolowych Celem ćwiczenia jest wyznaczenie trwałych momentów dipolowych szeregu substancji: tetrachlorek węgla, chlorobenzen, toluen, orto-, meta-, para- ksylen, chloroform, na podstawie pomiarów współczynnika załamania świat...

Badanie właściwości chemicznych układów metal-tlenek metalu-opracowani...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504

Badanie właściwości chemicznych układów metal - tlenek metalu na podstawie potencjometrycznych pomiarów kwasowości. Cel ćwiczenia: Zbadanie własności dostępnych układów metal - tlenek metalu na podstawie potencjometrycznych pomiarów kwasowości. Wyniki doświadczenia: Kalibracja potencjometru: pH ...

Badanie właściwości polimeru przewodzącego osadzonego na nanocząstkach...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

Badanie właściwości polimeru przewodzącego osadzonego na nanocząstkach złota. Nanocząstką nazywamy jakąkolwiek cząstkę, której rozmiar mieści się w granicy od wielkości pojedynczej cząsteczko/molekuły do rozmiaru 100 nm. W skali nano oprócz ustalonych kształtów i wielkości, kontrolujemy również mak...

Nanoczastki złota-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169

Nanocząstki złota: Opis: Nanocząstka złota jest to indywiduum, którego wielkość mieści się w pewnych granicach. Dolną granicę wyznacza wielkość pojedynczego atomu złota, natomiast górna to 100 nm. Właściwości tych nanougrupowań są porównywane ...

Sprawozdanie z doświadczenia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

Sprawozdanie z doświadczenia 2: Wyznaczenie dwóch stałych równowag ustalających się równocześnie w układzie eksperymentalnym: stałej równowagi reakcji I2 + I- I3- i stałej podziału jodu pomiędzy CCl4 i H2O. Opis doświadczenia: Po podzieleniu na dwie grupy jedna przystąpiła do wytrząsania niemiesz...

Synteza azotanu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Synteza azotanu(V) tertraaminawęglanokobaltu(III) Krzysztof Górski Opis syntezy: W zlewce o pojemności 500ml rozpuszczono 15g w 30ml wody. W zlewce o objętości 250ml umieszczono 20g i dodano 60ml H2O. Do tak sporządzonego roztworu wlano 60ml r-ru NH3. Otrzymaną mieszaninę przelano do zlewki zawie...