Badanie właściwości chemicznych układów metal-tlenek metalu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie właściwości chemicznych układów metal-tlenek metalu-opracowanie - strona 1 Badanie właściwości chemicznych układów metal-tlenek metalu-opracowanie - strona 2 Badanie właściwości chemicznych układów metal-tlenek metalu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Badanie właściwości chemicznych układów metal - tlenek metalu na podstawie potencjometrycznych pomiarów kwasowości.
Cel ćwiczenia: Zbadanie własności dostępnych układów metal - tlenek metalu na podstawie potencjometrycznych pomiarów kwasowości.
Wyniki doświadczenia:
Kalibracja potencjometru:
pH
Potencjał [mV]
4,00
171
7,00
-1
Określanie pH używanych buforów:
pH
Potencjał [mV]
1,0
345
2,0
286
2,8
238
4,1
165
4,8
125
6,1
52
7,0
-3
7,9
-51
8,8
-105
9,4
-137
Powyższe wartości pH zostały wyliczone na podstawie równania prostej kalibracyjnej: Gdzie: y - potencjał w mV, x - pH. Wyniki pomiaru potencjału dla kolejnych elektrod tlenkowych:
pH
Potencjał [mV]
Pd
Ag
Sb
1,0
332
42
-53
2,0
318
49
-115
2,8
296
34
-189
4,1
352
163
-271
4,8
349
188
-297
6,1
262
-4
-356
7,0
340
131
-467
7,9
273
9
-454
8,8
287
69
-447
9,4
280
52
-470
Opracowanie wyników:
Wykresy potencjału od pH dla poszczególnych elektrod tlenkowych:
Pierwsze dwie elektrody: palladowa oraz srebrowa nie nadają się do pomiaru pH, ponieważ ich potencjał nie zmienia się liniowo w miarę zmiany pH.
Elektroda antymonowa przedstawia liniową zależność zmiany pH dla przedziału od 1 do 7, przy większych wartościach pH liniowa zależność znika.
Przyczyną tego są reakcje uboczne tlenku antymonu w środowisku zasadowym.
W kolejnych roztworach buforowych zawarte były jony:
pH
jony
1,0
Na+, Cl-, H+ 2,0
Na+, Cl-, H+ 2,8
Na+, H2PO4- 4,1
Na+, H2PO4- 4,8
Na+

(…)

… oraz strącania. Powyższe elektrody nie ulegają rozpuszczaniu przez jony H+, ponieważ ich potencjał jest wyższy, niż elektrody wodorowej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz