Uniwersytet Warszawski - strona 532

Badanie funkcji termodynamicznych dwuskładnikowych układów-opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

Badanie funkcji termodynamicznych dwuskładnikowych układów nieelektrolitów w oparciu o metodę udziałów grupowych UNIFAC Celem ćwiczenia jest zapoznanie z wpływem podstawowych parametrów molekularnych (objętość, powierzchnia, kształt i energie oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy składnikami mi...

Badanie zjawiska osmozy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2142

Badanie zjawiska osmozy Celem ćwiczenia było określenie na jaką wysokość wzniesie się słup cieczy po ustaleniu się równowagi termodynamicznej w badanych układach. Badałyśmy różnicę w podnoszeniu się cieczy w dwóch identycznych uk...

Białka w produktach spożywczych -opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Białka Rzadko występują jako materiał zapasowy (wyjątkiem nasiona niektórych roślin) nasiona zbóż - białka typu glutenom soja - glikoproteina 7s (magazyn aminokwasów i azotu) U zwierząt nie występują jako materiał zapasowy, pobierają za to duże ich ilości wraz z pokarmem roślinnym i właśnie te b...

Otrzymywanie i badanie właściwości skrobi i glikogenu-sprawozdanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2975

Paulina Krzemińska 4.01.2012r. Sprawozdanie z doświadczenia 6: Otrzymywanie i badanie właściwości skrobi i glikogenu Wydzielanie glikogenu z wątroby: Otrzymaną wątrobę (nr 1, m=10,1g) umieściłam w moździerzu i rozpoczęłam ucieranie z niewielkim dodatkiem piasku (ułatwił on rozcieranie). Gdy w moź...

Główne kategorie makrocząsteczek zaangażowanych w translację-opracowan...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

GŁÓWNE KATEGORIE MAKROCZĄSTECZEK ZAANGAŻOWANYCH W TRANSLACJĘ: cząsteczka informacyjnego RNA (mRNA) która niesie informację o sekwencji aminokwasowej cząsteczki tRNA tyle ile kodonów, tyle musi być specyficznych cząsteczek tRNA (kilkadziesiąt) enzymy aktywujące aminokwasy - syntetazy aminoacylo-tR...

Glukoneogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1386

GLUKONEOGENEZA: - synteza cukrów de novo, z prostych metabolitów niecukrowych - jest w pewnym sensie odwróceniem glikolizy - glukoneogeneza ma trochę szersze znaczenie, bo dotyczy syntezy glukozy nie tylko z pirogronianu, ale z różnych inn...

Katabolizm aminokwasów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2058

Katabolizm aminokwasów Transaminacja (aminotransferazy): Reakcje katalizowane przez: Aminotransferazę asparaginową Aminotransferazę alaninową Jest bardzo dużo różnych aminotransferaz, które katalizują reakcję transaminacji. Określony aminokwas oddaje gr. aminową na ketokwas, którym najczęściej...

Koszty syntezy 1 mola glukoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

KOSZT SYNTEZY 1 MOLA GLUKOZY - Z PIROGRONIANU: - do syntezy 1 mola glukozy potrzebne są 2 mole pirogronianu - 2 mole pirogronianu muszą być przekształcone w 2 mole szczawiooctanu - pierwsza reakcja katalizowana przez enzym zlokalizowany w matrix mitochondrialnej - na każdy mol pirogronianu potrzeb...