Uniwersytet Warszawski - strona 518

Franciszek Dionizy Kniaźnin - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

Franciszek Dionizy Kniaźnin 1750-1807 - Kształcił się w kolegium jezuickim, następnie wstąpił do zakonu jezuitów i studiował w kilku seminariach zakonnych. - Po kasacie zakonu, przeszedł do stanu świeckiego. Został sekretarzem księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz nauczycielem jego dzieci...

Franciszek Karpiński - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120

Franciszek Karpiński 1741-1825 - Pochodzi ze zubożałej szlacheckiej rodziny. Niepiśmienna matka raczyła go od najmłodszych lat opowieściami o duchach i czarach, natomiast ojciec wpajał mu surowe zasady moralne. - Uczęszczał do kolegium jezuickiego, z tych lat wyniósł nie tylko dobrą znajomość ła...

Franciszek Zabłocki - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1323

Franciszek Zabłocki 1752-1821 - Wywodził się z rodziny szlacheckiej. - Wstąpił do szkoły jezuickiej, którą opuścił po 3 latach. - Za wstawiennictwem Adama Czartoryskiego został powołany urzędnikiem w Komisji Edukacji Narodowej. - Debiutuje na łamach czasopisma literackiego „Zabawy Przyjemne i P...

Jan Sariusz Zamoyski i Monitor - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Jan Sariusz Zamoyski ( Jan Zamojski ) herbu Jelita , ( 1542 - 1605 ) - polski szlachcic , magnat , sekretarz królewski , podkanclerzy koronny następnie kanclerz wielki koronny , hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów . D...

Klasycyzm - opis i przebieg

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

Klasycyzm (z łac. classicus - doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) - styl w muzyce , sztuce , literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian, Greków oraz Żydów. Styl ten nawiązywał głównie do antyku . Klasycyzm XVIII-wieczny był - obok sentymentalizmu i

Ignacy Krasicki - życiorys i twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1736

Ignacy Krasicki 1735-1801 - Urodził się w podupadłej na owe czasy rodziny magnackiej . Wybrano dla niego drogę kariery duchownej , dzięki której mógł zdobyć wysokie wykształcenie. - W okresie nauki w seminarium, nie prowadził zbyt ascetycznego życia, pobyt w stolicy umożliwił mu bywanie w miejs...

Adam Naruszewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Adam Naruszewicz 1733-1796 - Wywodził się z litewskiej szlachty, wtedy mocno już podupadłej. Jako potomek zubożałego rodu przeznaczony został do kariery duchownej, dlatego wykształcenie zdobywał w szkole jezuickiej i wstąpił do prowadzącego ją zakonu. - Po ukończeniu szkoły został nauczycielem...

Julian Ursyn Niemcewicz - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1078

Julian Ursyn Niemcewicz 1758-1841 - Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, wychowany został w domu swego dziadka w duchu rycerskim. - Od najmłodszych lat otoczony był opieką Adama Kazimierza Czartoryskiego. Za jego wstawiennictwem kształcił się w Szkole Rycerskiej, gdzie zetknął się ...

Obiady czwartkowe - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2716

Obiady czwartkowe - organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na wzór paryskich salonów literackich , spotkania intelektualistów polskich. Pierwsze spotkanie od...

Rokoko - opis epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2541

Rokoko - nurt stylistyczny , obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz , ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie , występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Rokoko było jednym z prądów literackich i kulturowych pojawiających ...