Uniwersytet Warszawski - strona 517

Wzór osobowy wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

22. Wzór osobowy wychowawcy placówek opiekuńczo -wychowawczych. Praca z dziećmi nie zawsze jest rezultatem autentycznego wyboru, czasami bywa życiową koniecznością. Z dziećmi pracują różni wychowawcy, i ci dobrzy, i ci źli. Jedni i drudzy decydują o jakości dzieciństwa kilkunastu tysięcy dzieci w...

Zadania świetlicy środowiskowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Praca Świetlicy adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowym celem jest szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień oraz socjoterapia. Dążeniem pracowników Św...

Zadania Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Zadania Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej GOPS realizuje zadania własne i zlecone. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki...

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

TEMAT: Zadania placówki opiekuńczo - wychowawczej w zaspokajaniu potrzeb wychowanków Praktykę miesięczną odbyłam w Szkole Podstawowej Nr 23 im. Jana Pawła II w Rzeszowie, u pedagoga szkolnego. Miałam okazję zapoznać się z zadaniami opiekuńczo - wychowawczymi szkoły. W okresie tym przyjrzałam się bl...

Zakres i formy pomocy społecznej wobec starszych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Zakres i formy pomocy społ. wobec osób starszych realizowane w ramach polskiego sys. Pomocy społ.: Zaawansowana starość demograficzna- ponad 10% osób starszych po 65 roku życia w ogólnej strukturze ludności. Starość demograficzna co najmniej 7% . według norm polskich - starość dem.- 12% udział osób...

Zasady funkcjonowania placówek opiekunczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

Zasady funkcjonowania placówek opiekuńczo- wych.- określono w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społ. z dnia 1.01.200 w sprawie placówek opiek.- wych. gdzie ustalono między innymi - typy placówek, -zasady ich organizacji, -standardy wych. i opieki, -zasady kwalifikacji i kierowania wychowank...

Adam Kazimierz Czartoryski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Adam Kazimierz Czartoryski (1734-1823), polski książę. Rzecznik reform ustrojowych Polski. W 1763 wysuwany przez stronnictwo Czartoryskiego, wbrew swej woli, na kandydata na króla Polski. Po elekcji

Andrzej Zamoyski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1596

Andrzej Zamoyski herbu Jelita ( 1716 -792 ) - kanclerz wielki koronny w latach, marszałek Trybunału Koronnego , wojewoda inowrocławski , starosta halicki , lubelski , brodnicki i rostocki . Był jednym z przywódców obozu Familii i inicjatorem refor...

Bajka - opis i definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1953

Bajka - krótki, epicki utwór literacki, zawierający morał (pouczenie), może być wierszowany i żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność . Bohaterami bajek ...

Familia - definicja stronnictwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

Familia - nazwa stronnictwa, powstałego w połowie XVIII wieku , zgrupowanego wokół magnackich rodów Czartoryskich i Poniatowskich , dążącego do wprowadzenia reform społeczno-ustrojowych w Rzeczypospolitej . W oparciu o przeprowadzony z pomocą wojs...