Uniwersytet Warszawski - strona 468

Stanisław Ossowski „Więź społeczna”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Stanisław Ossowski „Więź społeczna” 19 listopad kulturowe dziedzictwo grupy społecznej i jego zewnętrzne korelaty dziedzictwo kulturowe grupy społecznej - kultura osobista jednostek oraz zespół wytworów takich jak dzieła sztuki, dzieła...

Struktura i stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1050

Struktura i stratyfikacja społeczna J. Błuszkowski, Struktura społeczna społeczeńśtwo → jest zbiorowością ludzi stanowiącą względnie autonomiczną i zamkniętą całość, wyodrębnioną na zasadzie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej morficzne - społeczeństwo zbudowane z elementów posiad...

Thomas Luckmann „O granicach świata społecznego”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Thomas Luckmann „ O granicach świata społecznego ” jak wygląda granica pomiędzy tym, co społeczne a tym, co niespołeczne oddziela to, co w sposób bezpośredni odnosi się do naszeg...

J. H. Turner „Struktura teorii socjologicznych”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2254

J. H. Turner „ Struktura teorii socjologicznych ” Robert K. Merton dla Mertona wielkie schematy teoretyczne są przedwczesne, nie zostały bowiem stworzone teoretyczne i empir...

Turowski „Struktura grupy społecznej”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1582

12 listopada - Turowski „Struktura grupy społecznej” zbiór, zbiorowość - pewna statystycznie wyodrębniona grupa ludzi kategoria społeczna - zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę zbiorowość społeczna - zbiorowość, której członkowie pozostają w stosunkach społecznych, wiążących...

Weber "Trzy czyste typy prawomocnego panowania"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2506

Max Weber „ Trzy czyste typy prawomocnego panowania ” 10 marca Weber Max (1864-1920), brat A. Webera , niemiecki historyk, ekonomista, socjolog, religioznawca, metodolog humanistyki. Profesor uniwersytetów w Berlinie (1893), Fryburgu Bryzgowijskim (1894-1897), Heildelbergu (1897-1904), Monachium (1...

Max Weber "Polityka jako zawód i powołanie"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1155

Max Weber „ Polityka jako zawód i powołanie ” 10 marca Weber Max (1864-1920), brat A. Webera , niemiecki historyk, ekonomista, socjolog, religioznawca, metodolog humanistyki. Profesor uniwersytetów w Berlinie (1893), Fryburgu Bryzgowijskim (1894-1897), Heildelbergu (1897-1904), Monachium (1919-1920...

C. Wright Mills „Elita władzy”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1379

C. Wright Mills „ Elita władzy ” elita władzy - ponad „szarą codziennością” ludzi, jej członkowie obsadzają najważniejsze strategiczne stanowiska w państwie - członkowie elit będący u władzy zdają sobie sprawę, że ich działalność powoduje opo...

Uwarunkowania życia społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Wykład I Uwarunkowania życia społecznego Życie społeczne jest uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne. Życie nie jest samodzielne Determinizm społeczny: Skrajny Uwarunkowany Kryteria określenia determinizmu: Ze względu na Ilość Czynników: a) życie społeczne determinowane jest przez jeden czynnik - ...