Turowski „Struktura grupy społecznej”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3143
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turowski „Struktura grupy społecznej” - strona 1 Turowski „Struktura grupy społecznej” - strona 2 Turowski „Struktura grupy społecznej” - strona 3

Fragment notatki:

12 listopada - Turowski „Struktura grupy społecznej” zbiór, zbiorowość - pewna statystycznie wyodrębniona grupa ludzi
kategoria społeczna - zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę
zbiorowość społeczna - zbiorowość, której członkowie pozostają w stosunkach społecznych, wiążących ich - wytworzyły one wewnętrzną organizację i jej członkowie pozostają interakcji społecznej
grupa społeczna - zbiór ludzi, którzy w dążeniu do wspólnych wartości związani są więzią społeczną i wytworzyli wewnętrzną organizację
zbiór osób
minimum osób, aby grupa społeczna mogła zaistnieć
dwie osoby dają pewność istnienia stosunku społecznego, ale większa ich liczba daje większe możliwości
w miarę wzrostu liczebności grupy rośnie liczba możliwych stosunków interpersonalnych w postaci interakcji - [n(n-1)]/2
wpływ liczebności członków na pozostałe elementy konstytutywne
zwiększenie liczby członków zwiększa możliwość osiągnięcia celów w grupach zadaniowych, jeśli zadania są podzielne
zwiększenie liczby członków zmniejsza jednolitość grupy, powoduje różnice w poglądach, zmniejsza zgodność w ujmowaniu celów i zgodność działań
prawo Olsona - im większa liczebność grupy, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa członków grupy w jej działaniu
w grupach dużych częstotliwość i poziom komunikacji są niższe niż w grupach małych - wyższy poziom komunikowania podnosi lojalność wobec grupy
tylko proste idee są w stanie poruszać masy - to co ma być wspólne dla wszystkich musi zostać przystosowane przez najprymitywniejszych (Georg Simmel)
wpływ wartości wspólnych czy organizacji wewnętrznej na liczebność grupy
grupy elitarne dążą do ograniczenia napływu nowych członków
każda grupa określa wzór fizyczny i moralny, jaki członek grupy powinien spełniać - daje to grupie środki identyfikacji i odrębności
wartości wspólnogrupowe - wspólne wartości, jakie członkowie zbiorowości, przez swe współdziałanie osiągają lub osiągnąć zamierzają
grupa społeczna polega na skupianiu się zbioru ludzi wokół wspólnych wartości
zadania są pożądanymi stanami rzeczy, czyli wartościami jakie zamierzają osiągnąć
funkcja grupy - co dana grupa wnosi, jaki jest jej wkład i znaczenie dla innych systemów społecznych, jakie są rezultaty i skutki jej działania (mogą być jawne i ukryte)
więź społeczna (więź grupowa) - fakt uzależnienia się bądź zjednoczenia się członków danego zbioru ludzi wokół określonych wartości czy pełnionych funkcji społecznych
stosunek społeczny wiążący członków grupy
zorganizowany system elementów składowych grupy, który obejmuje instytucje grupowe, stosunki społeczne itp.


(…)

…, wynikających z podziału funkcji w organizmie społecznym (Herbert Spencer)
ogół stosunków społecznych wiążących jednostki w grupie
podstawa zależności
obiektywna - wynikające ze struktury społeczeństwa
subiektywna - wynikające z indywidualnych zamierzeń jednostki
układ wzajemnych zobowiązań i uprawnień
system wzajemnych czynności regulowanych przez partnerów
dwuaspektowe
dające się rzeczowo określić wspólności i związki między ludźmi
stany i akty świadomości
więź jest więc ogółem stosunków społecznych wiążących członków w danym zbiorze ludzi oraz postaw członków tego zbioru do grupy jako całości
typologia więzi według Pawła Rybickiego:
więź naturalna - występuje w grupach społecznych, w których pochodzenie i pokrewieństwo tworzą podstawy społecznego powiązania ludzi i ich wzajemnej przynależności
więź…
… oraz symboli
funkcja informacyjno-organizatorska - przekazywanie wiadomości między stanowiskami w grupie
funkcja motywacyjno-inspirująca - wytworzenie atmosfery zaangażowania i wspólnoty wśród członków grupy
elementy systemu łączności:
nadawca - powinien przekazywać treści ważne i znaczące, nowe, dostosowane do potrzeb odbiorcy, interesujące go i zapewniające mu aktywny odbiór, uczestnictwo w recepcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz