Uniwersytet Warszawski - strona 467

Max Weber - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1211

Max Weber „ Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty ” 10 grudnia Weber Max (1864-1920), brat A. Webera , niemiecki historyk, ekonomista, socjolog, religioznawca, metodolog humanistyki. Profesor uniwersytetów w Berlinie (1893), Fryburgu Bryzgowijskim (1894-1897), Heildelbergu (1897...

Płeć, małżeństwo, rodzina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379

płeć, małżeństwo, rodzina problem nierówności płci - lata 60/70 XXw. M. Mead (1935 r.) "Dorastanie na Samoa" - wywołało rewolucję seksualną S. Beauvoir "Druga płeć" - pytanie czy rodzimy się z określoną płcią, czy też jest ona narzucona kulturowo w procesie socjalizacji Płeć b...

Wlifredo Pareto - ważne dzieła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Vilifredo Pareto „ Hierarchia społeczna i krążenie elit ” , „Krążenie elit” i „Elity społeczne i ich krążenie” jednostki są w ciągłym ruchu metafora organicystyczna - społeczeństwo ma charakter morficzny ruchliwość społeczna ruch l...

Marcin Pohoski - poglądy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Marcin Pohoski „ Nierówności społeczne i ruchliwość społeczna w Polsce: Kontynuacja i zmiany w okresie transformacji ustrojowej” ” nierówność społeczna wynika z nierównych szans życiowych - podział dóbr i ich dostępność w PRL nierówn...

R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2254

R.K. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna upadek teorii głoszącej, że popędy człowieka co jakiś czas przełamują kontrolę społeczną i są korzeniami nonkonformizmu człowiek nie przeciwstawia się społeczeństwu w nieustającej wojnie między popędem biologicznym a społecznym ograniczeniem ...

Socjalizacja i wprowadzenie do psychologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2513

Socjalizacja B. Szacka "Wprowadzenie do socjologii" socjalizacja (wg. Malewskiej) → złożony wielostronny proces uczenia się, który sprawia, że człowiek z istoty biologicznej staje się istotą społeczną (przynależną do określonego społeczeństwa i kultury). Nie jest to proces samoistny. Pr...

Socjologia ogólna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

SOCJOLOGIA OGÓLNA - NOTATKI Z WYKŁADÓW UWARUNKOWANIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO życie społeczne uwarunkowane jest przez czynniki zewnętrzne. Życie to nie jest autonomiczne. Inna teoria mówi, że życie społeczne jest autonomiczne, a czynniki zewnętrzne nie mają na nie wpływu (indeterminizm) Woluntaryzm - wo...

Stanisław Ossowski - Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2625

Stanisław Ossowski „ Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna ” 25 lutego Ossowski Stanisław (1897-1963), polski metodolog nauk społecznych, teoretyk kultury, socjolog . Profesor uniwersytetów w Łodzi i Warszawie. Studiował w Warszawie, W...

Stanisław Ossowski "Dychotomiczne wizje struktury klasowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1764

Stanisław Ossowski „Dychotomiczne wizje struktury klasowej” (w) „O strukturze społecznej” 10 grudnia Ossowski Stanisław (1897-1963), polski metodolog nauk społecznych, teoretyk kultury, socjolog . Profesor uniwersytetów w Łodzi i Warsza...

Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej”

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 875

Stanisław Ossowski „O strukturze społecznej” 10 marca Ossowski Stanisław (1897-1963), polski metodolog nauk społecznych, teoretyk kultury, socjolog . Profesor uniwersytetów w Łodzi i Warszawie. Studiował w Warszawie, Wilnie i na Sorboni...