Uniwersytet Warszawski - strona 469

Etnologia i czynniki etnologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Wykład II Etnologiczna - (etnologia - nauka o społeczeństwach na pierwszych etapach ewolucji). Etnologia = etnografia. Nie używamy pojęć: dziki, prymitywny, barbarzyński, ale człowiek pierwo...

Kultura i jej nurty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Wykład III Kultura Kultura (potoczne znaczenie ) - pojęcie wartościujące. Osoba kulturalna, bardziej kulturalny. Charakter emocjonalny Etnocentryzm - pejoratywne odnoszenie się do obcej kultury, gloryfikacja własnej. Łagodny - gradacyjny, stereotypowy, pokazywanie wyższości i niższości Ostry - odma...

Teoria rozwoju kultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Wykład IV Teoria Rozwoju Kultury: Ewolucjonizm - najstarsza z teorii, historiozoficzne XIX w, wg Darwina. Ewolucja - zmienność kierunkowa, kumulatywna. Zmiana społeczna - nie każda jest ewolucjonistyczna: X1 / X2 = ewolucjonizm X1X2= zmiana regresywna X1=X2= zmiana zerowa X - zmiany cząstkowe (frag...

Jednostka i społeczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Wykład V Jednostka i Społeczeństwo Jednostka indywidualna to nie jednostka społeczna Każda jednostka istnieje w społeczeństwie Jednostką zajmują się psychologia i antropologia (fil.) Psychologia = dynamika pracy mózg, pamięć Filozofia,

Zbiorowość i grupy społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

Wykład VI Zbiorowości i Grupy Społeczne Grupa społeczna (statystyczny paradygmat) - zbiór jednostek posiadających wspólną cechę (ilościowe, jakościowe) - jakościowe - dwuwartościowa logika określników (predykatów) - dana cecha ma dwie wartości: Tak/Nie. Np. Ktoś jest prawnikiem albo nie. Naturalne ...

Główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1701

1. Przedstaw główne założenia filozofii przyrody w Grecji Antycznej. Wskaż na głównych przedstawicieli tego nurtu. Wyjaśnij znaczenie terminu monizm. Podaj przykłady. Tales z Miletu (ur. ok. 624-547 r. p.n.e.) nie jest on przez Tatarkiewicza wliczany w poczet jońskich filozofów przyrody, ale podkre...

Główne założenia empiryzmu Johna Locke'a

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2121

Zestaw 2 Pyatnie 6. Przedstaw główne założenia empiryzmu Johna Locke'a. Wyjaśnij znaczenie pojęcia epistemologia, podaj konkretne przykłady odnośnie kierunków występujących w epistemologii. Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym epoki Oświecenia. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu ...

Główne założenia filozofii stoickiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2352

7a. Przedstaw główne założenia filozofii stoickiej ISTOTA STOICYZMU połączenie racjonalizmu z materializmem. racjonalizm łączy ich z filozofią platońsko-arystotelesowską, materializm oddziela. SZKOŁA STOICKA stara szkoła - wytworzenie i rozwinięcie systemu stoickiego - główni przedstawiciele: Z...

Główne założenia filozofii Plotyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

16. Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem. Jakie związki pojęciowe występują między terminami teizm i panteizm? Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem.

Podstawowe założenia metafizyki Platona

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

19. Przedstaw pokrótce podstawowe założenia metafizyki Platona. Wskaż na podstawowe różnice między terminami: racjonalizm i irracjonalizm. Przedstaw pokrótce podstawowe założenia metafizyki Platona. Jedynym rzeczywistym światem jest świat niematerialnych, wiecznych, obiektywnych i boskich idei; ...