J. H. Turner „Struktura teorii socjologicznych”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 4417
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
J. H. Turner „Struktura teorii socjologicznych” - strona 1 J. H. Turner „Struktura teorii socjologicznych” - strona 2 J. H. Turner „Struktura teorii socjologicznych” - strona 3

Fragment notatki:

J. H. Turner „ Struktura teorii socjologicznych ” Robert K. Merton dla Mertona wielkie schematy teoretyczne są przedwczesne, nie zostały bowiem stworzone teoretyczne i empiryczne podwaliny, niezbędne dla ich zbudowania - twierdzenia w oparciu tylko o empirię też są chybione, potrzeba „teorii średniego zasięgu”
większa precyzja
funkcjonalne podejście, przyjęcie paradygmatu, który mógłby pozwolić na łatwe wyszczególnienie i sformułowanie pojęć
teoria funkcjonalna zawiera 3 tezy
teza o funkcjonowaniu jedności systemów społecznych - Merton podważa twierdzenia Malinowskiego i Radcliffe'a Browna - społeczeństwo nie jest tylko zintegrowane, bo tego chce - trzeba się skupić na jego częściach składowych, nie wolno patrzeć globalnie
teza o funkcjonowaniu uniwersalności elementów systemu - badacze mówią, że każdy skoro jest w systemie, to pozytywnie na niego działa - Merton się z tym nie zgadza, bo istnieją jego zdaniem czynniki, które dezintegrują - niektóre tego konsekwencje są jawne inne zakryte
teza o niezbędności funkcjonalnej elementów dla systemu społecznego
czy systemy społeczne posiadają funkcje, które muszą zostać zaspokojone
czy są niezbędne ku temu struktury
w stosunku do konkretnych grup możliwe jest ustalenie ich potrzeb na drodze empirycznej - nie ma takich uniwersalnych potrzeb
nie ma identycznych struktur, istnieją dla nich tylko alternatywy
analiza funkcjonalna powinna zawierać
wzory społeczne
konsekwencje tych wzorów wobec wymogów przetrwania systemu
procesy, dzięki którym jedne rzeczy się przyjmują a inne nie, oraz procesy, które wywołują określone konsekwencje wobec systemu
algorytm przeprowadzania analizy funkcjonalnej
zwykły opis czynności badanych jednostek i grup
wskazanie głównych alternatyw wyeliminowanych z powodu dominacji określonego wzoru
ocena znaczenia dla działalności grupy
wyróżnienie szeregu motywów konformizmu lub dewiacji wśród członków grupy
opis tego, jak badane rzeczy przejawiają prawidłowości niezauważalne dla uczestników
Teoria konfliktu Lockwood - w społeczeństwie są mechanizmy, które powodują, że konflikt jest nieunikniony - istnienie władzy, dóbr rzadkich, różnych grup społecznych i ich celów
Teoria wymiany działające jednostki jako podmioty podejmujące decyzje w poszukiwaniu nagród i organizujące się w struktury wymiany
Blau
jednostki posiadające wartościowe zasoby inwestują, żeby osiągnąć zysk
nowe wzory organizacji tworzą możliwość nowych zysków, bo za jej pomocą mogą mieć o wiele więcej zasobów


(…)

… o podmioty zbiorowe stosują się do określonej linii postępowania w celu otrzymania nagród
jeśli podział władzy jest nierówny, staje się generatorem napięć prowadzącym do nieustannych konfliktów i zmian
Interakcjonizm (Raplh H. Turner)
relacje między jednostką a społeczeństwem
trzy zasadnicze problemy
zasięg zjawisk, do jakich stosuje się teoria interakcjonistyczna
stopień płynności lub ustrukturyzowania stosunków międzyludzkich
stopień, w jakim świat społeczny wydaje się podlegać procesom deterministycznym
aby interakcjonizm stał się teorią, będzie musiał dokonać zwrotu w kierunku budowania twierdzeń abstrakcyjnych, mogących uogólnić empiryczne generalizacje
Turner krytykuje teorię roli
nadmiernie ustrukturyzowana wizja świata
tendencja do nadmiernej liczny badań
zbyt dużo uwagi poświęconej konfliktowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz