Uniwersytet Warszawski - strona 427

Wykład - zbiorowość statystyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zbiorowość statystyczna (populacja generalna) - zbiorowość osób, rzeczy lub zjawisk, są przedmiotem badań statystycznych. Wybrana część populacji generalnej nazywana jest próbą I Typy zbiorowości statystycznych Zbiorowości skończenie liczna - ilościowo określona - np. studenci politologii Zbioro...

Wykład - Partie pollityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System politczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Unia Polityki Realnej Partia prawicowa powstała w 1989 r. Wywodzi się z Ruchu Polityki Realnej. Jest partią (wg jej członków jedyną w Polsce). Jej przewodniczącym jest Janusz Korwin-Mikke. Unia Polityki Realnej opowiada się za maksyma...

Wykład - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Rząd Premiera Leszka Millera  - od 19 października 2001 Prezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej Leszek Miller Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów Marek Belka Wiceprezes Rady Ministró...

Wykład - Ruchy narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe Partia utworzona w 1989 r. w wyniku połączenia kilkunastu środowisk i grup politycznych (m.in. Klub Polit. "Ład" i "Wolność", Klub Polit. "Wolność i Solidarność", organizacja "Myśl Internowana", Stowarzyszenie Kat. Młodzież...

Wykład - funkcje masowego komunikowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria masowego komunikowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

FUNKCJE MASOWEGO KOMUNIKOWANIA Komunikacja masowa jako system społeczny: Komunikacja masowa jest zjawiskiem złożonym, przenikającym wiele dziedzin życia społecznego i odgrywającym doniosłą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Jest pewnym systemem, co oznacza, iż między poszczególnymi mediami jako ...

Wykład - komunikowanie społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria masowego komunikowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE komunikowanie komunikowanie interpersonalne masowe Komunikowanie społeczne to interakcja społeczna, w której dokonuje się wymiana wiadomości tj. przekazywanie treści psychicznej tzn. tego co się myśli lub czuje...

Wykład - Teoria masowego komunikowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

NAUKA O KOMUNIKOWANIU Nauka o komunikowaniu, aby mogła powstać jak każda nauka, musi spełniać 3 warunki: musi zaistnieć przedmiot badań (w obiektywnej rzeczywistości muszą zaistnieć zjawiska i procesy, którym na pewnym etapie rozwoju towarzyszy refleksja naukowa) utworzenie metod i technik badawcz...

Wykład - definicja polityki według Jana Danieckiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wprowadzenie do polityki społecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ Źródłem polityk społecznej są kwestie społeczne (np. w XIX wieku wystąpiła kwestia robotnicza, lecz mogą być też również kwestie płac, ochrony zdrowia, edukacyjne i dochodowe). Nie każdy problem społeczny jest kwestią społeczną. Definicja prof. Jana Danieckiego:...

Wykład - Republika Włoch - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Republika Włoch. Podstawy konstytucyjne. Aktualna Konstytucja Włoch uchwalona została 22 grudnia 1947 roku i weszła w życie 1 styczna 1948 roku. W tym samym okresie została zniesiona we Włoszech monarchia (referendum). Jest to konstytucja sztywna. Każda jej zmiana wymaga dwukrotnego uchwalenia prz...

Wykład - Ustrój Hiszpanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

Ustrój Hiszpanii. Konstytucja Konstytucja Hiszpanii uchwalona została dnia 31 października 1978 roku przez Nowe Kortezy. 6 grudnia 1978 roku w ogólnonarodowym referendum konstytucja została zatwierdzona i w tym samym roku dnia 27 grudnia podpisana przez króla. Jej uchwalenie było możliwe dzięki dem...