Uniwersytet Warszawski - strona 426

Wykład - struktura społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

STRUKTURA SPOŁECZNA - wg Stanisława Ossowskiego - układ stosunkow międzyludzkich, zależności, dystansów i hierarchii, tak w zorganizowanej, jak i niezorganizowanej formie. WARSTWA SPOŁECZNA - „zbiór (agregat) jednostek o podobnej zazwyc...

Wykład - więź społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

WIĘŹ SPOŁECZNA Definicja Jana Szczepańskiego: „Zorganizowany system stosunków społecznych, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolną do trwania i rozwoju” Komponenty więzi społecznej: styczność przestrzenna styczność i łączn...

Wykład - Analiza szeregu czasowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Analiza szeregu czasowego. Szeregi czasowe momentów - na dany moment Szeregi czasowe okresów - strumieni Zadanie Stan zatrudnienia w firmie X w 1999 roku kształtował się następująco 1 I 500 osób 1 II 600 osób 1 III 620 osób 1 IV 660 osób Gdybyśmy dla tych informacji zastosowali Średni czas ...

Wykład - Analiza wahań sezonowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379

Analiza wahań sezonowych 1. Do badań musi być dane: miesięczne, kwartalne, półroczne, w szczególnych przypadkach tygodniowe - przez minimum 5 lat I Badania wahań sezonowych w których tendencja rozwojowa nie występuje. a. wahania sezonowe...

Wykład - dyspresja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Dyspersja - odchylenie od średniej Zadanie 1 Zużycie energii elektrycznej przez wybrane gospodarstwa domowe w marcu 2000 zamieszkujące wspólnie budynek w Gdańsku w kWh. Zbadaj tendencje centralną oraz dyspersje stosując odpowiednie miary. Zuż...

Wykład - Etapy badania statystycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Etapy badania statystycznego 1) Programowanie badania określenie celu badania określenie przedmiotu badania (cechy stałe) określenie zakresu badania (cechy zmienne) określenie metod badania (typ badania) określenie technik badania 2) Obserwacja statystyczna obserwacja kontrola porządkowani...

Wykład - Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Obliczanie współczynnika korelacji Pearsona Korelacja oznacza współzależność jeżeli x oddziaływuje na y i y oddziaływuje na x mówimy o korelacji. Najprostszym sposobem ujawnienia zależności korelacji istnieje między zjawiskiem lub cechą badanej zbiorowości jest grupowanie matematyczne w szeregi st...

Wykład wzory, szeregi ze statystyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

- średniej arytmetycznej nie liczymy: w szeregach o skrajnej asymetrii w rozkładach dwu i wielo modalnych w szeregach o otwartych przedziałach w rozkładach wklęsłych D - dominanty nie liczymy: w szeregach o skrajnej asymetrii w rozkładach dwu i wielo modalnych w rozkładach wklęsłych gdy jest...

Ćwiczenia ze statystyki - cecha stała i zmienna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Zadanie 1 Zbadano studentów trzeciego roku WNSUG w Sopocie w dniu 22 lutego 1999 roku, pod względem wzrostu. zbuduj odpowiedni szereg statystyczny określ cechę: stałą i zmienną badania 185, 180, 170, 175, 171, 178, 173 (jednostka pomiaru: centymetry) Szereg uporządkowany Wzrost w cm x i 170 ...