Uniwersytet Warszawski - strona 376

Wykład - konwencja o stosunkach dyplomatycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

KONWENCJA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH Z 18 kwietnia 1961 r. (w w ż 24 IV 1964 r.) nie podaje klasyfikacji szefów misji KLASY SZEFÓW MISJI DYPLOMATYCZNYCH AMBASADOROWIE I NUNCJUSZE POSŁOWIE, MINISTROWIE, INTERNUNCJUSZE CHARGE D'AFFA...

Wykład - mianowanie i akredytacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

MINOWANIE I AKREDYTACJA FAZA I Wymagana jest zgoda państwa przyjmującego - wysyła się notę z zapytaniem, czy dana osoba będzie mile widzinaa (pytanie o agrement) - nota może być wysyłana do MSZ Państwa Przyjmującego ale może też być przekazana dyplomacji na PW - nota powinna być uzupełniona o n...

Wykład - protokół dyplomatyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

PRoTOKóŁ DYPLOMATYCZNY - odpowiada za kontakty z przybyłymi szefami misji z PW, ale też jest pośrednikiem jeśli chodzi o wszelką korespondencję dyplomacji, - najmilej widziane redagowanie listów UW. W języku PP, ewentualnie j. uniwer...

Wykład - Tryb mianowania szefów misji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Tryb mianowania szefów misji: - monarchie monarcha odpowiedzialny za prawo bierne i czynne legacji - republika wenecka senat - USA konstytucja 17 IX 1787 r., prezydent za radą i zgodą senatu - w Polsce: a) za czasów wolnych elekcji - stop...

Wykład - zachowania dyplomatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

BULLA - łac. pieczęć, dokument - bardziej uroczyste - zapowiada legata Poseł papieski wyposażony był także w inne dokumenty. Skąd wiedziano jak się zachować? EUROPA: - ceremoniał opracowany w formie regulaminu, publikowany - diariusz ceremonialności w Rzymie, ich tradycje wykorzystały pozost...

Wykład - Bank centralny i banki komercyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

BANK CENTRALNY I BANKI KOMERCYJNE W GOSPODARCE RYNKOWEJ Bank centralny - status i organizację NBP, który jest centralnym bankiem państwa określa art.227 Konstytucji RP z 1997, na mocy powyższego aktu prawnego przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pien...

Wykład - banki komercyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

BANKI KOMERCYJNE Bank- wł. banco stół lub ławka, przy której włoscy handlarze pieniędzmi dokonywali określonych transakcji. Bank komercyjny (brak definicji jurydycznej, określa jedynie, że do podstawowych zadań należy wliczyć udzielanie pożyczek, kredytów itp) - przedsiębiorstwo trudniące się zawod...

Wykład - Bezrobocie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

BEZROBOCIE Bezrobocie- poziom bezrobocia ukazuje nam negatywny kontekst rozwoju społecznego. Jest zjawiskiem ekonomicznym w społeczeństwie. Jest to brak pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. W skali makroekonomicznej, makrospołecznej wyznacznikami bezrobocia jest przedmio...

Wykład - Cechy gospodarki rynkowej i planowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Cechy gospodarki rynkowej i planowej: Gospodarka rynkowa Gospodarka planowa Prywatna własność środków produkcji Państwowa własność środków produkcji Konkurencyjność, doskonała konkurencja Brak konkurencji Ceny kształtowane przez rynek Administracyjne kształtowanie cen Komercyjne instytucje ...

Wykład - definicje z przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
 • Zasoby glebowe
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 1463

Dobra- służą zaspokojeniu potrzeb jednostki. Dzielą się na: - produkty stają się własnością osoby wykorzystującej-nabywającej, np. chleb, długopis - usługi korzystamy z nich czasowo, np. fryzjerskie, taxi, mpk Siła nabywcza- siła, od której uzal...