Uniwersytet Warszawski - strona 377

Wykład - Elementy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ELEMENTY RYNKU (cena, popyt, podaż) CENA- wartość towaru wyrażona w pieniądzu. Podział cen: brutto (z podatkiem) i netto (bez podatku) detaliczna (przeznaczona dla pojedynczego klienta) i hurtowa (większa skala sprzedaży) urzędowa i rynkowa minimalna (najniższa, za którą producent jest skłonny...

Wykład - Europejski Bank Centralny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Europejski Bank Centralny 01.06.1998 - EBC 31.12.1998 - Euro 2002 - nowe banknoty Euro system - współpraca EBC z BC państw Minimalna stopa procentowa operacji finansowych - ustalana co miesiąc. Bank centralny udziela kredytów i...

Wykład - Ewolucja systemu pieniężnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Ewolucja systemu pieniężnego - pojęcie i ewolucja pieniądza w gospodarce W państwach słowiańskich sól była jednym z głównych środków płatniczych. Popularne były też skóry. Innym środkiem płatniczym była pszenica. Jednakże w końcu uznano, że lepszym środkiem płatniczym/wymiany są metale - początkowo...

Wykład - giełda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

GIEŁDA Giełda - zespół osób, urządzeń i środków technicznych zorganizowanych w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert dot.kupna i sprzedaży papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji giełdowej w tym samym czasie i przy zachowaniu takich samych warunków zbywan...

Wykład - Globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Globalizacja To proces zachodzący w współczesnym świecie poprzez rozwój telekomunikacji i stosunków gospodarczych, który polega na powstawaniu coraz ściślejszych związków pomiędzy odległymi krajami, przede wszystkim ekonomicznych. Globus - łać. Kula bryła Global - ang. Zasięg ogólnoświatowy Globa...

Wykład - Inflacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

Inflacja (…) Inflacja jest zjawiskiem gospodarczym, które przejawia się trwałym wzrostem ogólnego poziomu cen w określonym czasie. Wzrost ogólnego poziomu cen wiąże się faktem iż nie wzrasta cena pojedynczego towaru, lecz wzrasta średnia warzona wszystkich cen traktowanych łącznie. Zjawisko to nie...

Wykład - Integracja gospodarcza i zjawisko globalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

INTEGRACJA GOSPODARCZA I ZJAWISKO GLOBALIZACJI Globalizacja - proces zachodzący we współczesnym świecie dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, który polega na powstaniu coraz ściślejszych związków pomiędzy odległymi krajami o charakterze ekonomicznym, spo...

Wykład - Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Integracja gospodarcza Horyzont integracji gospodarczej - czy jest to niekończący się proces, czy ma swój kres. Mechanizm funkcjonowania integracji - czy powinien to być mechanizm wolnej integracji i handlu czy tez efekt określonej ...

Wykład - Inwestycje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Inwestycje Wyrzeczenie się obecnej konsumpcji na rzecz przyszłych niepewnych zysków. Cele: płynność, zabezpieczenie, stały dopływ, nieruchomości Proste, kuponowe, reinwestycje Zakup w celu odsprzedaży, inwestycja w edukację. Depozyty bankowe w walucie krajowej i obcej Obligacje, akcje, bony ska...

Wykład - Mikroekonomia i makroekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Mikroekonomia- bada poszczególne elementy tworzące gospodarkę: gosp.domowe, przedsiębiorstwa, sektory i gałęzie danej gospodarki oraz rynki określonych produktów i usług. Analizuje sposób działania oraz zachowanie się na rynku poszczególnych producentów i konsumentów, a także sprzedawców i nabywców....