Wykład - definicje z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicje z przedmiotu - strona 1 Wykład - definicje z przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Dobra- służą zaspokojeniu potrzeb jednostki. Dzielą się na: - produkty stają się własnością osoby wykorzystującej-nabywającej, np. chleb, długopis
- usługi korzystamy z nich czasowo, np. fryzjerskie, taxi, mpk
Siła nabywcza- siła, od której uzależniony jest popyt, ona zaś uzależniona od 2 czynników:
środków, dochodów kupujących
ceny kupowanych dóbr
Zapotrzebowanie na dobra to kategoria potencjalna, co oznacza chęc posiadania ograniczoną siłą nabywczą.
3 podstawowe grupy zasobów:
1. NATURALNE- odnawialne (np. lasy, energia słoneczna) i nieodnawialne (np. ropa naftowa). Są to dobra dane przez naturę, nie wytworzone przez ludzi.
2. LUDZKIE - ludzie wraz z ich doświadczeniami, umiejętnościami, kwalifikacjami.
3. KAPITAŁOWE a) kapitał rzeczowy - wszelkie rzeczowe składniki procesów wytwórczych, będące wytworem pracy człowieka: środki pracy - maszyny,narzędzia,instalacje,urządzenia przy pomocy których wytwarza się produkty, usługi
przedmioty pracy - surowce i półfabrykaty które służą do wyprodukowania określonych prac, usług b)kapitał finansowy - środki pieniężne występujące w różnych postaciach,np.gotówka,kredyt,papiery wart. (Zasoby służą jako nakłady do produkcji dóbr)
Czynniki produkcji:
siła robocza
ziemia
surowce naturalne
kapitał rzeczowy (maszyny, budynki, półprodukty)
Praca - świadome i celowe wykonywanie czynności, służące bezpośrednio lub pośrednio wytwarzaniu dóbr materialnych i usług. Pracę ludzką, która przystosuje zasoby w celu wytwarzania dóbr nazywamy produkcją, rezultaty produktami. Dochody to efekt finalny pracy.
Usługi - wynik pracy ludzkiej, rezultatem produkt.
Przedsiębiorczość- niezbędny czynnik rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorczym można być na każdym stanowisku pracy. Przejawy:
- podejmowanie inicjatywy w wykorzystywaniu zasobów
- podejmowanie ryzyka prowadzenia interesów
- inicjowanie i wdrażanie nowych technologii nowych produkcji
System ekonomiczny (ekon.-społ., gospodarczy)- ogół elementów, które tworzą gospodarkę danego kraju. System ten obejmuje: (1 i 2 sfera realna, 3- sfera regulacyjna)
zasoby materialne- przestrzeń geograficzną, z występującymi na niej zasobami naturalnymi oraz wytworzone przez ludzi środki produkcji i konsumpcji. działalność gospodarcza- proces wytwarzania dóbr i usług, które służą zaspokojeniu potrzeb. reguły i normy prawne- sposób tworzenia, pozycję i zasady funkcjonowania podmiotów usług.


(…)

… występujące systemy ekonomiczne: a. rynkowe - gosp.rynkowa, b. nakazowo-rozdzielczy - gosp.centralnie planowana. Współcześnie jest gospodarka mieszana. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz