Uniwersytet Warszawski - strona 375

Wykład - wódz Nurhaczi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

wódz Nurhaczi (1583-1628) zjednoczył w południowo-wschodniej Mandżurii plemiona tunguskie i nadał im ściśle wojskową organizację tzw. Ośmiu Chorągwi. W 1620 r. Mandżurowie zdobyli Mukden. W tym samym czasie narzucili oni swe zwierzchnictwo Korei....

Wykład - Wynalazki Chińskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Wynalazki Chińskie Przede wszystkim nauczcie się tutaj najważniejszych wynalazków, takich jak proch, kusza, papier, druk, uprzęże końskie. Ponieważ z ogólnej liczby studentów mało ogólnie czytało tekst R. Temple'a, więc wklejam krótkie streszczenie. WYNALAZKI CHIŃSKIE: WOJNA KUSZA Legenda mówi że ...

Wykład - Wyprawy krzyżowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Wyprawy krzyżowe to łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII w. w celu obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie. Uczestników wypraw krzyżowych nazywa się zbiorczo krzyżowcami. Przyczyny wypraw krzyż...

Wykład - cywilizacje XIX wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

XIX WIEK Kulturowe i cywilizacyjne początki- Rewolucja Francuska [1789] lub Kongres Wiedeński [1815- obalenie Napoleona przywrócenie starego porządku], lub też 1830- restauracja- rewolucja lipcowa we Francji- Ludwik Filip Burbon na tronie. Ancient regime. Hasła: wolność, równość, braterstwo, realiz...

Wykład - Biblioteka europejska nr 28

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Zapewnienie skutecznoœci prawu Unii Europejskiej w prawie polskim Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej Wytyczne zosta³y sporz¹dzone na podstawie ekspertyzy profesora Jana Barcza przy wspó³pracy profesor S³awomiry Wronkowskiej-Jaœkiewicz oraz zaakceptowane przez Urz¹d Komit...

Wykład - europejski kodeks dobrej administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

EUROPEJSKI KODEKS DOBREJ ADMINISTRACJI (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych) Jerzy Świątkiewicz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, październik 2002 r. - 1 Spis treści: Prawo do dobrej administracji –

Wykład - Karta Praw Podstawowych UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Karta Praw Podstawowych UE Preambuła Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dzi...

Dokumentacja urzędowa UE - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ C 115/13 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/15 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZY...

Wykład - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) - regionalny program operacyjny w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służą...

Wykład - Iwan Groźny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dyplomacja gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

CO DZIAŁO SIĘ U IWANA GROŹNEGO? - car wypijał zdrowie władcy wysyłającego - poseł miał ucałować dłoń cara (jeżeli poseł był katolikiem, car ostentacyjnie mył dłoń) DWÓR PAPIESKI: Misje obediencyjne: Misje w celu złożenia hołdu. łac. obedientiam praestare - poświadczenie wierności, złożenie pap...