Uniwersytet Warszawski - strona 319

Etapy rozwoju partii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

23.11.2012 ETAPY ROZWOJU PARTII:  Swobodny, przed II wojną światową  Po drugiej wojnie, rośnie znaczenie ram, w jakich funkcjonują, zasada, ograniczeń PARTIE EUROPEJSKIE: A) międzynarodówki, luźno współpraca, np. Socjalistyczna (pierwsza w 1864) B) transnarodowe partie europejskie / ponadnarod...

Instytucje UE - grupy interesu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 595

30.11.2012 GRUPY INTERESU: Grupa interesu - grupa jednostek połączona więzami wspólnych interesów i korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. Cechą charakterystyczną jest niepretendowanie do sprawowania władzy. EUROPEJSKA GRUPA INTERESU: dochodzi do niej oprócz standardow...

Instytucje UE - Obywatelstwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
Pobrań: 105
Wyświetleń: 525

16.11.2012 Obywatel. Udział obywatela w życiu politycznym. OBYWATELSTWO - szczególny prawny łączący jednostkę prawną z państwem. Opiera się na nie ogół praw i obowiązków. Obywatelstwo w Unii Europejskiej pojawia się mgliście w latach 70. Ale instytucjonalizacja nastąpiła w 1992 roku, w TUE. potem ...

UE jako wspólnota polityczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

19.10.2012 UE JAKO WSPÓLNOTA POLITYCZNA  Odszukiwanie w jej strukturach rożnych znaczeń polityczności  Próba odniesienia do struktury integracyjnej koncepcji systemu politycznego  UW w kategorii systemu politycznego ujmując badacze nauk politycznych  Dla stosunków międzynarodowych, UE to organ...

Instytucje UE - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

05.10.2012 Ostatni wykład - zerówka pisemna. Za tydzień nie będzie wykładu :DD INSTYTUCJE - struktury wplywajace wzajemnie na swoje zachowania, obejmujące zarówno formalne jak i nieformalne reguły gry, wartości i kanały komunikacji w przestrzeni politycznej. SYSTEM INSTYTUCJONALNY - zespół instyt...

Instytucje UE - System polityczny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2100

System polityczny Unii Europejskiej. Postrzeganie UE w kategoriach systemu politycznego jest domeną nauk politycznych. Badacze z obszaru stosunków międzynarodowych widzą UE głównie jako organizację międzynarodową. S ystem polityczny jest wykorzystywany w badaniach nad strukturami pozapaństwowymi o...

Instytucje UE - Zasady funkcjonowania instytucji UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 756

Zasady funkcjonowania instytucji UE. Re lacje między instytucjami UE nie układają się w sposób identyczny jak w państwach narodowych. Europejski ład instytucjonalny odzwierciedla skomplikowany charakter całego systemu politycznego UE. S ystem polityczny UE opiera się na zasadach, które konstytuuj...

Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1372

Zasady podziału kompetencji i ich rodzaje: ◦ zasada przyznania (kompetencji powierzonych)- UE dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów. Granice kompetencji UE wyznacza zasada przyznania; zgodnie z tą zasadą UE działa...

Instytucje UE - zasady relacji międzyinstytucjonalnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

09.11.2012 ZASADY RELACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH  Zasada równowagi międzyinstytucjonalnej  Zasada ram instytucjonalnych  Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej  Ad. Równowaga - przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji władzy. Nierówność instytucji, ale istnienie mechanizmów kontrol...

Instytucje UE- wykład - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

UE jako wspólnota kulturowa. III filary tożsamości europejskiej: I.„Kultura egejska: grecka filozofia i demokracja II.„Prawo rzymskie III.Tradycja judeochrześcijańska Europę określa doskonałość grecka, surowy porządek rzymski, wiara, miłosierdzie i nadzieja chrześcijaństwa, śmiałość barbarzyńcó...