Instytucje UE - zasady relacji międzyinstytucjonalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Instytucje UE - zasady relacji międzyinstytucjonalnych - strona 1

Fragment notatki:

09.11.2012
ZASADY RELACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH
 Zasada równowagi międzyinstytucjonalnej  Zasada ram instytucjonalnych  Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej  Ad. Równowaga - przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji władzy. Nierówność instytucji, ale istnienie mechanizmów kontroli i wzajemnego hamowania. Odpowiednik. Unijny trójpodziału władz Instytucje działają na podstawie Traktatów, nie mogą się zastępować, muszą przestrzegać prawa, ustalają własne regulaminy, mają obowiązek współpracy.
ART. 13, ust. 2 TUE
Tą zasadę dodano na skutek sporów między Parlamentem a Radą i Komisją. Wtedy Trybunał Konstytucyjny w werdyktach wysnuł tę zasadę.
 Ad. Zasada ram instytucjonalnych - ART. 13, ust. 1 TUE Każda instytucja szanuje i rozwija swój dorobek prawno - organizacyjny
Ta zasada to spadek okresu trzech filarów. Przed Traktatem Lizbońskim ta zasada dawała II i III filarowi możliwość korzystania z instytucji I filara. Obecnie, filary już nie istnieją, więc takie rozumienie tej zasady ram instytucjonalnych, straciło znaczenie.
 Ad. Zasada lojalności - ART. 4 TUE. Instytucje współdziałają dla osiągnięcia celów integracji. Także art. 13, ust. 2 TUE ZASADA DEMOKARTYZMU W SYSTEMIE POLITYCZNYM UE
 Traktat z Lizbony, Tytuł II - Postanowienia o zasadach DEMOKARTYZMU  Art. 9 - Równość obywateli  Art. 10 - Podstawą Unii jest demokracja przedstawicielska. Obywatele są reprezentantami w UE poprzez Parlament. Szefowie państw, szefowie rządów i rządy reprezentują państwa członkowskie i odpowiadają przed parlamentem narodowym i swoimi obywatelami. Każdy obywatel może uczsetniczyć w życiu demokratycznym UE. Partie polityczne na poziomie europejskim kształtują europejską świadomość polityczną.  Art. 11 - Instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami i społeczeństwem obywatelskim. Komisja prowadzi szerokie konsultacje. Inicjatywa obywatelska - 1000000 obywateli UE  Art. 12 - Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania UE. Otrzymują informacje i projekty aktów ustawdawczych. Uczestniczą w procedurach zmiany traktatów. DEFICYT DEMOKRACJI W UE
 Przekazanie kompetencji państw na rzecz UE bez stworzenia warunków do zaistnienia demokratycznej kontroli. Czy istnieje europejski ,,Demos" naród?! OBYWATELSTWO UE - brak wpływa na władze
FUNKCJONOWANIE PE - brak identyfikacji z instytucją
DZIAŁALNOŚĆ KE - niejasna i nieskuteczna komitologia
Brak odpowiedzialności podejmujących decyzje wobec tych, którzy im podlegają.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz