Uniwersytet Warszawski - strona 318

Systemy Medialne w UE - Irlandia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

Irlandia - Model Liberalny Zasady: - wolność słowa - gwarantuje ją Konstytucja z 1937, jednak penalizuje publikacje „obrazoburcze, bluźniercze oraz nieprzyzwoite”, a o tym, które uznać za takie, decyduje urzędnik (nie ma definicji). Ogranicza to więc wolność słowa. -Ustawa o cenzurze -z 1929 zaka...

Systemy medialne w UE - Niemcy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519

Niemcy - model demokratycznego korporacjonizmu Zasady: wolność słowa: wolność wypowiedzi prawo powoływania podmiotów medialnych obowiązek informowania społeczeństwa o działalności publicznej prawo do informacji: dostęp obywateli do da...

Systemy Medialne w UE - Pojęcie systemu medialnego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

Pojęcie systemu medialnego Ujęcie systemowe - rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów. Później politolodzy - ujęcie systemowe - to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny. Co to jest system? Definicja systemu medialnego - formalne i nieformalne grupy społeczne ucz...

Typy systemów medialnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2324

Typy systemów medialnych wg Petersona, Schramma, Sieberta: (autorytarny) liberalny komunistyczny odpowiedzialności społecznej jednak ten podział był niewystarczający, więc Hellin i Mancini wymyśleli nowe: Typy systemów medialnych: model spolaryzowanego pluralizmu (śródziemnomorski - Francja, ...

Systemy Medialne w UE - Wielka Brytania - system liberalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512

Wielka Brytania - model liberalny Zasady konstytucyjne: wolność słowa prawo do swobodnego zbierania, rozpowszechniania i przetwarzania informacji. Wolność słowa podlega ograniczeniu m.in. ze względu na interes publiczny, ochronę prywatności, ochronę powagi sądu,

Wielka Brytania system liberalny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

Systemy Medialne Pojęcie systemu medialnego Ujęcie systemowe - rozpatruje organizacje, funkcjonowanie i oddziaływanie mediów. Później politolodzy - ujęcie systemowe - to ujęcie pozwala najszerzej spojrzeć na sys. medialny. Co to jest system? Definicja systemu medialnego - formalne i nieformalne g...

Systemy Polityczne w UE - Zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Polityczne w UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Zagadnienia - pojęcie systemu medialnego * definicja pojęcia (formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji, ich wzajemne powiązania oraz normy społeczne wszystkie te działania regulujące) * elementy systemu medialnego (poszczególne podmioty...

Republika czeska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy Medialne w Europie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

SYSTEMY MEDIALNE REPUBLIKA CZESKA Zasadnicza modernizacja systemu w tym medialnego Gazety i czasopisma; początek 1990 - 1000 tytułów, od 1991 - 2900 tytułów. Dzienniki ogólnokrajowe. Przetrwały gazety partyjne. Jedyne państwo proradzieckie z legalną partią komunistyczną. Np. ,,Pravo”, dawne ,,Ru...

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Dr Adriana Łukaszewicz - Ekonomia WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach b.szczegółowo EKONOMIA - nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI (ograniczony) - przy...

Budżet - omówienie - mechanizmy finansowe UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

14.12.2012 Egzamin: 04.02.2013 (ok 15:30) MECHANIZMY FINANSOWE UE UE ma własne zasoby finansowe. Stanowi swój budżet ogólny, zatwierdzony przez Radę i PE, zarządzany przez KE. Budżet UE nie jest typowy ani dla państwa ani dla organizacji międzynarodowej. Budżet UE jest ważnym elementem spajający...