Uniwersytet Warszawski - strona 320

Instytucje UE wykład - Prawnoustrojowe zasady funkcjonowania UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 161
Wyświetleń: 532

P rawnoustrojowe aspekty funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE Kryteria podziału instytucji UE: • pozycja ustrojowa • Rol a w procesie integracji europejskiej • zakres podmiotowości prawnej Proces polityczny w UE Dynamika zmian instytucjonalnych R ada Europejska- organ polityczny In...

Instytucje UE wykład - Dynamika zmian instytucjonalnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

Dynamika zmian instytucjonalnych. Czynniki wpływające na rozwój instytucjonalny: • dopasowanie do nowych zadań integracyjnych (proces pogłębiania) • przyjmowanie nowych państw (proces akcesyjny) Kierunki zmian instytucjonalnych w systemie politycznym UE stanowią odzwierciedlenia tak potrzeb , ...

Instytucje UE wykład - Instytucjonalizacja partii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 357

I nstytucjonalizacja partii politycznych na płaszczyźnie europejskiej. Do lat 90tych działanie partii politycznych na poziomie europejskim znalazło odzwierciedlenie jedynie w regulaminie PE. Traktat z Maastricht. Art. 138a- partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowa...

Instytucje UE - wykład - Grupy interesu w systemie instytucjonalnym U...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 490

Grupy interesu w systemie instytucjonalnym UE. W języku potocznym używa się wielu różnych pojęć: grupy interesu, grupy nacisku, lobbing. Każde z tych sformułowań nawiązuje do jednego z aspektów działalności grup interesu. Ponieważ pojęcia „lobbista” i „lobbing” są czasami odbierane negatywnie, a ...

Administracja w Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 497

Administracja w UE Administracja- potocznie jest to działalność zmierzająca do uzyskania określonych efektów. W tym znaczeniu jest to bliskie słowom: kierownictwo, zarząd, zarządzanie. Administracją publiczną nazywa się działalność prowadzoną przez państwo lub inne związki publicznoprawne za pośre...

Mechanizmy finansowe UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

Mechanizmy finansowe UE UE posiada własne środki finansowe.. Najważniejszy element stanowi budżet ogólny UE- - nie jest typowy i nie może być bezpośrednio porównywalny z budżetem jakiegokolwiek innego państwa ani też typowej organizacji międzynarodowej. Nie można analizować go w ten sam sposób, co...

Komitologia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057

K omitologia Nazwa komitet odnosi do grupy osób mające za zadanie rozwiązanie jakiegoś problemu dla dobra innych. Jest to ciało reprezentacyjne działające w imieniu lub zamiast podmiotów,. Komitet może mieć charakter oddolny lub odgórny. W systemie decyzyjnym UE można wyróżnić 5 głównych typów ko...

Wykład - komitologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1372

INSTYTUCJE UE EGZAMIN 4.02 O 15:00 KOMITOLOGIA KOMITET - grupa osób mająca za zadanie rozwiązanie jakiegoś problemu Komitety w UE są instytucjonalnym instrumentem odpowiadającym na potrzeby systemu Potrzeba coraz więcej ekspertyz technicznych, naukowych Koordynacja wertykalna (pionowa) bez odgó...

Współczesne ruchy społeczne - anarchiści - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1813

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 9 - ANARCHIŚCI, ANARCHOSYNDYKALIŚCI, SKŁOTERSI POJĘCIE ANARCHIZMU Anarchizm, (z greckiego anarchís - bezrząd, brak rządu), doktryna i ruch społeczno-polityczny powstały w XIX w. jako opozycja kapitalizmu i ideologii marksistowsko-leninowskiej (marksizm,...

Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 1680

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 7 - EKOLODZY I PACYFIŚCI GENEZA RUCHÓW EKOLOGICZNYCH Ruchy ekologiczne pojawiły się wówczas, gdy stały się widoczne zagrożenia środowiska naturalnego, a jednocześnie okazało się, że państwo nie podejmuje dostatecznie skutecznych działań, by im zapobiega...