Uniwersytet Warszawski - strona 292

note /search

Wykład - Demograficzne starzenie się społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

DEMOGRAFICZNE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTW   dynamiczny proces zmian w strukturze wieku polegający na wzroście proporcji udziału ludzi starych w społeczeństwie   głównym czynnikiem postępu starzenia się społeczeństwo jest zmniejszająca się liczba urodzeń (zmniejszenie się umieralności może przyczy...

Opracowanie pytań na egzamin - Spis ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1148

Pierwsza grupa 1. Co to jest gx, eo ,lx, wskaźnik opieki nad rodzicami, optymalna liczba ludności gx - wskaznik smiertelnosci eo - ile zostalo czlowiekowi do smierci lx to jest liczba ludnosci na danym terenie w okreslonym wieku optymalna liczba ludności - każdy kraj uważa, że ma taką liczbę, n...

Wykład - eksplozja demograficzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

EKSPLOZJA DEMOGRA-FICZNA/geneza i charakterystyka zjawiska/   eksplozja demograficzna to wynik połowicznej (przekształceniu ulegają tylko zgony) modernizacji procesu reprodukcji   Kategorie przyrostu naturalnego: Rodzaj przyros...

Wykład - Etapy opracowanie prognoz demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

ETAPY OPRACOWYWANIA PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH.   Metody projekcji demograficznej:         matematyczna- polega na użyciu funkcji trendu         ekonomiczna- relacja między liczbą ludności a zmiennymi społeczno-ekonomicznymi         składnikowa/czynnikowa (?)- polega na prognozowaniu na podstaw...

Wykład - etapy rozwoju ludności świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

ETAPY ROZWOJU LUDNOŚCI ŚWIATA.   na początku naszej ery: 250 mln -- rozwój ludności był powolny, zróżnicowany, hamowany przez głód, wojny i epidemie   Imperium Rzymskie: 54 mln Europa poza Imperium: 11 mln Afryka poza Imperium: 20 mln Azja poza Imperium: 120 mln po upadku Imperium w Europie- 2...

Wykład - główne przyczyny zgonów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW   Przyczyny zgonu:         wyjściowa- choroba stanowiąca początek procesu chorobowego, który doprowadził do zgonu albo uraz, czy zatrucie, w wyniku których nastąpił zgon.         wtórna­- jest to choroba, która rozwinęła się jako skutek chorobowy, lub zatrucia będącego ...

Wykład - Oblicze demograficzne województwa śląskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Oblicze demograficzne województwa śląskiego. WOJEWÓDZTOW ŚLĄSKIE - dość duży obszar o dużej liczbie ludności (duże zagęszczenie) - średnia liczba - 394 os/km² (Świętochowice 4601 os/km², Chorzów 3 896 os/km²) - nieco niższy wskaźnik fe...

Wykład - pojęcie prognoz demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

POJĘCIE, RODZAJE I FUNKCJE PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH   Prognoza demograficzna- zespół poglądów na przyszłą liczbę i strukturę ludności na określonym terenie w określonym horyzoncie czasowym.   Z uwagi na horyzont czasowy wyróżniamy prognozy:         krótkotrwałe(do 5ciu lat)-postawa pasywna prog...

Wykład - przedmiot i źródła demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DEMOGRAFII.   Demografia- nauka o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. (Achilles Guillard `Demografia' 1855 r.)   Cel- charakteryzowanie ludzi poprzez struktury i ich zmiany w określonym czasie, na okr...