Uniwersytet Warszawski - strona 293

Wykład - przejęcie demograficzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE, FAZY ROZWOJU DEMOGRAFIOCZNEGO PRZEJŚCIE DEMOGRAFICZNE: Chesnais opracował klasyfikację przejścia i wyróżnił trzy typy: I typ - charakteryzuje się rocznym tempem przyrostu naturalnego wynoszącym poniżej 2%, długim okresem przejścia (75-200 lat):

Wykład - rozmieszczenie ludności i najludniejsze państwa świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI I NAJLUDNIEJSZE PAŃSTWA Rozmieszczenie ludności na świecie: Azja - 3800 mil Europa - 726 mil Afryka - 861 mil Ameryka Północna i środkowa - 507 mil Ameryka Południowa - 362 mil Oceania - 32 mil Obszary charakteryzujące się najmniejszym zaludnieniem: lasy równikowe: Ama...

Wykład - spisy ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 469

SPISY LUDNOŚCI / WARUNKI, ZASADY, CECHY SPISU/   Spis ludności- to pełne badanie statystyczne ustalające stan liczebny i strukturę ludności według określonych cech w określony m momencie czasu, na określonym terytorium w drodze indyw...

Wykład - sposoby pozyskiwania informacji demograficznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI DEMOGRAFICZNYCH Demografia uzyskuje dane do swych badań z publikacji statystycznych, reprezentacyjnych prób statystycznych i ze spisów ludności. Do badań nad procesami demograficznymi (czyli ruchami ludności) używa się statystyk meldunkowych i innych, a z nich np.

Wykład - struktura demograficzna polskiego społeczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA POLSKIEGO SPOLECZENSTWA W końcu 2007 roku ludność Polski liczyła ok. 38115 tys. osób, tj. o ponad 10 tys. mniej niż przed rokiem. Liczba ludności Polski zmniejsza się już od 11 lat, w latach 1997-2007 ubyło nas ok. 18...

Wykład - Struktura społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Struktura społeczno-zawodowa ludności Polski. Przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej w Polsce Struktura - oznacza układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość, czyli wewnętrzną budowę Struktura społeczeństwa - to układ wszystkich grup społecznych, zrzeszeń i innych form życia społe...

Wykład - struktura społeczno-zawodowa ludności Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

STRUKTURA SPOŁECZNO-ZAWODOWA LUDNOŚCI POLSKI.   źródła utrzymania: rolnicze / pozarolnicze / niezarobkowe   przeobrażenia struktury badamy na podstawie zmian udziału zatrudnienia w 3 sektorach gospodarki: rolnictwo i leśnictwo / przemysł i budownictwo / usługi   państwa wysoko rozwinięte: mał...

Wykład - Subdyscypliny demografii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757

Subdyscypliny demografii Demografia ogólna - przedmiotem jej jest rozwiązywanie problemów teoretycznych dotyczących pomiaru i opisu struktur oraz procesów demograficznych Demometria - to nauka o metodach pomiaru i predykcji procesów demografic...

Wykład - syntetyczne miary reprodukcji ludności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

SYNTETYCZNE MIARY REPRODUCKJI LUDNOŚCI   pozwalają określić tempo wzrostu ludności ogółem oraz wielkość potencjału demograficznego całej ludności   reprodukcja ludności:         prosta gdy dzieci zastępują pokolenie swoich rodziców         rozszerzona gdy więcej dzieci zastępuje pokolenie ro...

Wykład - Teorie Malthusa, maltuzjanizm i neomaltuzjanizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Demografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2156

TEORIA MALTHUSA, MALTUZJANIZM, NEOMALTUZJANIZM   1588-G. Bolero- liczba ludności uzależniona jest od biologicznego potencjału rozrodczego oraz istniejących środków utrzymania zapewniających wyżywienie. Był to „wstęp” do teorii Malthusa.   Th...