Uniwersytet w Białymstoku - strona 96

Autonomia Galicji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 742

. Autonomia Galicji- podstawy prawne organy i kompetencje Podstawy prawne: - dyplom cesarski 1860 - patent cesarski 1861 Organy: Sejm Krajowy Skład: - 161 członków- 12 z racji urzędów, 3 arcybiskupów rzymsko-katolicki, ormiański, greko- katolicki, 3 biskupów katolickich, prezes akademii umiej...

Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2219

Cechy monarchii wczesnofeudalnej w Polsce. Monarchia była monarchią patrymonialną, państwo rzeczą prywatno - prawną, stanowiło własność monarchy, który mógł nim dowolnie dysponować ( również poszczególnymi ziemiami i ludnością - zw...

Charakterystyka Księgi Elbląskiej - Przebieg procesu sądowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1862

. Charakterystyka Księgi Elbląskiej, postępowanie sądowe wg. Księgi Elbląskiej - zwana jest Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, jest najcenniejszym spisem prawa zwyczajowego - została odkryta w Elblągu w XIX wieku, została sporządzona przez autora niemieckiego, prawdopodobnie mnicha, będącego urzę...

Charakterystyka monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

. Charakterystyka monarchii stanowej na ziemiach polskich - od 1320 roku - odchodzono od zasady państwa patrymonialnego na rzecz państwa jako instytucji publicznej i suwerennej. Wyrazem prawnoustrojowym było upowszechnienie się konstruk...

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 973

Charakterystyka rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich - Czynniki decentralizacyjne powodowały kryzys władzy monarszej, były to min możnowładztwo, które po uzyskaniu samodzielności ekonomicznej chciało się uniezależnić politycznie - dodatkowym czynnikiem były kłótnie i wewnętrzne walki o tron...

Dekret o faszyzacji życia publicznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

. Dekret o faszyzacji życia publicznego - wydany 22.01.1946, naruszał powszechnie uznane zasady praworządności - dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzacji życia państwowego - wydany w celu przeprowadzenia porachunków porachunków przeciwnikami politycznymi - miał zastosowanie w...

Dekret o ochronie państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

. Dekret o ochronie państwa Wprowadzony przez PKWN. Przewidywał karę śmierci lub więzienia dla wszystkich 11 artykułów. Wprowadzono nowe stany faktyczne gwałtownego zamachu oraz sabotażu, których nie zdefiniowano, tylko kazuistycznie wyliczono, jakie czyny SA do nich zaliczane ( min. Zaliczając do s...

Dekret z 22 listopada 1919 roku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

. Dekret z 22 listopada 1919 roku. - W listopadzie 1918 r. zaczął się stabilizować system władz naczelnych powstającego państwa polskiego. 11 i 14 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął z rąk rządzącej z nadania

Forma małżeństwa według prawa kanonicznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

. Forma małżeństwa wg prawa kanonicznego. Przeszkody małżeńskie Forma: - wymagane zgodne oświadczenie woli przed proboszczem parafii jednej ze stron w obecności przynajmniej 2 świadków, brak przeszkód, i zawarcie go w obliczu Kościoła - forma ustanowiona w 1577 wraz z przyjęciem przez Polskę uchw...

Formalne gwarancje praworządności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351

Formalne gwarancje praworządności według konstytucji marcowej. - praworządność - stan faktyczny, w którym organy państwa działają zgodnie z prawem, praworządność formalna - zgodność przepisów itp. - w świetle Konstytucji Marcowej Polska była państwem prawa; zorganizowanym wg doktryny państwa liber...