formalne gwarancje praworządności - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
formalne gwarancje praworządności  - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Formalne gwarancje praworządności według konstytucji marcowej.
- praworządność - stan faktyczny, w którym organy państwa działają zgodnie z prawem, praworządność formalna - zgodność przepisów itp.
- w świetle Konstytucji Marcowej Polska była państwem prawa; zorganizowanym wg doktryny państwa liberalnego - zapewniało szeroki zakres wolności jednostki - państwo jest dla jednostki, nie odwrotnie
- konstytucja marcowa zwracała uwagę na formalną stronę praworządności, która była zabezpieczona takimi regulacjami jak:
- Gwarancja trójpodziału władz, samo jego istnienie powodowało rozdział najważniejszych funkcji w państwie
- art. 38 - żadna ustawa nie może stać w sprzeczności z konstytucją ani naruszać jej postanowień
- zasada hierarchiczności aktów prawnych, nadrzędność konstytucji
- nie utworzono organu badającego zgodności ustaw z konstytucją
- art. 81 - sądy nie mają prawa badania ważności ustaw należycie ogłoszonych, sąd nie był tym samym upoważniony do badania konstytucyjności ustaw; ustawa parlamentarna praktycznie nie mogła być podważona - wzmocnienie władzy ustawodawczej w stosunku do wykonawczej. Artykuł ten mówił tylko o ustawach - sady przyznały sobie prawo do badania praworządności aktów niższego rzędu
- Najwyższy Trybunał Administracyjny został powołany na podstawie art. 73 Konstytucji marcowej; nie umieszczono go w rozdziale sądownictwo, a władza wykonawcza. Został powołany do badania legalności decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej
- zagwarantowanie szerokiego katalogu praw i wolności obywatelskich
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz