Uniwersytet w Białymstoku - strona 95

Zasady prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427

IV. ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. - Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” - Funkcja...

Norma prawna - omówienie - Hipoteza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

III. NORMA PRAWNA. Charakterystyka, struktura, zależności. Norma prawna- to wypowiedź językowa stanowiąca logiczną jednostkę aktu prawnego, konstruowana z przepisów prawnych i zawierająca w swojej treści regułę powinnego zachowania. Norma prawna to termin właściwy wyłącznie dla języka prawniczego po...

Przepis prawny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

II. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno ję...

Zasady prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

IV. ZASADY PRAWA. Aby móc mówić o prawie konieczne jest poznanie pojęć: 1. Język prawny - to język, którym prawodawca posługuje się tworząc przepisy prawa. - Funkcja sugestywna (normatywna, powinnościowa) np.: „obowiązany jest do...” - Funkcja...

Przepis prawny - omówienie - Poprzednik

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

II. PRZEPIS PRAWNY. Charakterystyka, struktura. Przepis prawny - to zwrot językowy zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci artykułu lub paragrafu. Przepis prawny to termin zarówno ję...

Relacje między językiem prawnym a potocznym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Relacje między językiem prawnym a potocznym: Nie ma zasadniczych różnic między językiem prawnym a potocznym, jeśli chodzi o syntaksę , czyli sposób budowy złożonych zwrotów językowych ze zwrotów prostych. Potrzeba precyzyjnego komunikowania, która leży, bowiem u podstaw tworzenia języka wyspecjaliz...

Źródła prawa pracy w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

Źródła prawa pracy w II RP Źródła ustawowe: - konstytucja marcowa, zwłaszcza art. 101, 102 i 103 wskazujące kierunek rozwiązań ustawowych - ustawy regulujące części składowe stosunku pracy - przepisy prawa cywilnego Źródła umowne: -...

Administracja wojskowości, szkolnictwa i skarbowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427

. Administracja wojskowości, szkolnictwa i skarbowości - zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi należało do prezydenta, który w czasie pokoju sprawował je przez ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, oraz podległe im organy. Generalnemu inspektorowi podlegał

Apelacja i kasacja w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

Apelacja i kasacja w II RP - od orzeczenia sądu pierwszej instancji przewidziona możliwość apelacji do sadu drugiej instancji - wznosił ją zarówno oskarżyciel jak i oskarżony. - apelacja mogła dotyczyć strony faktycznej, uznania winy i wymiaru kary -sąd drugiej instancji rozpatrywał ponownie spr...