Uniwersytet w Białymstoku - strona 50

Systemy polityczne państw europejskich 4

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH - Ćwiczenia 11.10.2012 FRANCJA GŁÓWNE ZASADY USTROJOWE Zasada suwerenności ludu. (Art. 3) Zasada arbitrażu prezydenckiego Zasada maksymalnego uniezależnienia rządu od parlamentu Zasada pozaparlem...

Nowe wyzwania i zagrożenia po zimnej wojnie

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2079

BEZPIECZEŃSTWO EUROPEJSKIE 12.03.2013 NOWE WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO PO ZIMNEJ WOJNIE ZAGROŻENIE - zjawisko, lub dysproporcję w zasobach, które powodują zaniepokojenie, obawy i lęk. Dany podmiot odczuwa niepokój, ponieważ zagrożenia mają charakter asymetryczny. WYZWA...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Kryzys Sueski

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

• KRYZYS SUESKI Kryzys sueski, określany też nazwą Operacja Kadisz to konflikt zbrojny, który miał miejsce w roku 1956. Wiązał się z atakiem państw nieformalnej koalicji: Izraela, Francji i Wielkiej Brytanii na Egipt. Przyczyną konfliktu była chęć utrzymania kontroli nad Kanałem Sueskim po ogłoszen...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Afryka

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

TEMAT 10: „Bezpieczeństwo Afryki [w]: „Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie” red. Zięba - 13% społeczeństwa globu - 2% światowego PKB - najniższe standardy życia, analfabetyzm, duża śmiertelność niemowląt, absolutna nędza, niska średnia długość życia, niskie dochody na mieszkańca - WNI...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Arabsko izraelski dialog pokojowy...

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 637

Arabsko- izraelski dialog pokojowy. Problem palestyński • podziały w świecie arabskim po wojnie o Kuwejt: Wojna o Kuwejt podzieliła państwa arabskie- 9 z nich wystąpiło po stronie koalicji antyirackiej, 8 państw wstrzymało się od działań. Osłabiona została pozycja OWP, która opowiedziała się za Ir...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Bitwa o wodę

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

• „BITWA O WODĘ” 1964-1967 10 czerwca 1964 roku Izrael uruchomił krajowy system wodny dostarczający do pustynnych rejonów kraju wodę z Jeziora Tyberiadzkiego. Dzięki tym inwestycjom rozbudowywano osady i rolnictwo na pustyni Negew. Prace nad systemem wodnym objęły również obszar strefy zdemilitaryz...

Międzynarodowe stosunki polityczne - cele polityki zagranicznej

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

Państwo formułuje cele polityki zagranicznej - państwo formułuje bardzo dużo celów; wyodrębnia się podstawowe cele: Bezpieczeństwo Wspomaganie rozwoju społeczno-ekonomicznego Wzrost pozycji, prestiżu międzynarodowego państwa i narodu Kształtowanie reguł funkcjonowania systemu międzynarodowego B...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Demokratyczna Republika Konga

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Demokratyczna Republika Konga : Konflikty w Demokratycznej Republice Konga -początek lat 60-tych-wojny domowe w Zairze, które omal nie doprowadziły do rozpadu państwa -1965r. początek autorytarnych rządów Mobutu Sese Seko, który doszedł do władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu 1971r. prezydent ...