Uniwersytet w Białymstoku - strona 49

note /search

Kategorie podmiotów, które moge odpowiadać jako osoby trzecie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 182

Wymień kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie (4 przykłady). Art. 107-117 op. Kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie: @ firmujący @ dzierżawca lub użytkownik nieruchomości @ gwarant/poręczyciel, zabezpieczający zobowiązanie podatkowe @ rozwiedziony...

Prawo cywilne - cześć ogólna i rzeczowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2149

Łącznie notatka składa się 35 stron i są to ustawy wraz ich omówieniem. Porusza zagadnienia m.in. takie jak: własność i stosunki własnościowe, treść i wykonywane prawa własności, sąsiedztwo nieruchomości, nabycie i utrata własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona własności, roszczenia o zw...

Polityka medialna w UE - media

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

POLITYKA MEDIALNA W UE 25.04.2013 FRANCJA Urząd regulacji Komunikacji Elektronicznej i Poczty - analiza rynku, zapewnienie konkurencji, wydawanie rozporządzeń taryfowych, określanie zasad świadczenia usługi powszechnej, rozstrzyganie sporów między operatorami,

Polityka medialna w UE - must carry

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

23.05.2013 POLITYKA MEDIALNA W UE MUST CARRY Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szykuje propozycję zakładającą przyznawanie na kilka lat statusu must carry nadawcom koncesjonowanym - podaje Presserwis. Telewizyjny regulator tym statusem planuje objąć przede wszystkim ustawowe kanały Telewizji Po...

Konkursy, przetargi

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

POLITYKA MEDIALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 09.05.2013 PROCEDURA KONKURSOWA, PROCEDURA PRZETARGOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA KONCESJI W POLSCE POLITYKA KONCESYJNA Media wykonujące usługę programu publicznego - beneficjent Sejm przyjmuje ustawę określającą oczekiwania wobec nadawcy publicznego - tryb przyz...

Polskie ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

POLITYKA MEDIALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 21.03.2013 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ ZA POLITYKĘ MEDIALNĄ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ - POSLKIE MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Minister kształtuje politykę audiowizualną, odpowiada za wydawnictwa,

Postępowanie administracyjne - Fakultatywne elementy decyzji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2079

~~Fakultatywne elementy decyzji~~ Termin - dodatkowe zastrzeżenie w ramach pewnej czynności, uzależniające skuteczność tej czynności od ziszczenia się pewnej daty *Rodzaje terminów : zawieszający uzależnia możliwość wykonywania i egzekucji danej decyzji od pewnej daty ( czynność ta może być wyko...

Postępowanie administracyjne -I strona

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

ROZDZIAŁ VI. Strona (art. 28-34). Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostki nie posiadające osobowości prawnej np. państwowe i samorządowe...

Systemy polityczne państw europejskich 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH 29.11.2012 BELGIA, HOLANDIA BELGIA USTRÓJ POLITYCZNY Monarchia konstytucyjna dziedziczona za pomocą zasady primogenitury Konstytucja z 7 lutego 1831 roku (wielokrotnie nowelizowana) obowią...

Systemy polityczne państw europejskich 3

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 392

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH 10.01.2012 BIAŁORUŚ USTRÓJ POLITYCZNY Białoruś formalnie jest krajem o ustroju semiprezydenckim (podobnie jak Rosja), reguluje to konstytucja z 1994 roku, nowelizowana w 1996 roku, jednak władza jest powszechnie uznawanaza autokratyczny reżim pod wodzą Alek...