Uniwersytet w Białymstoku - strona 51

Międzynarodowe stosunki polityczne - Kryzys NATO

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Kryzys NATO Największym problemem NATO okazały się pod koniec 2002 r. wewnętrzne spory o jego rolę w rozwiązywaniu problemu irackiego, w tym debata o zastosowaniu artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego w odpowiedzi na formalne żądanie Turcji deklarującej stan zagrożenia. W rezultacie ujawnił się głęb...

Historia władzy w Europie - Sejmiki szlacheckie

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

SEJMIKI SZLACHECKIE (ZIEMSKIE, WOJEWÓDZKIE I PROWINCJONALNE). 13. Sejmiki szlacheckie (ziemskie, wojewódzkie i prowincjonalne). na podstawie “historia państwa i prawa polskiego” Juliusza Bardacha, PWN 1987 Słowem wstępu, w XVI wieku w ramach administracji państwowej, a właściwie królewskiej, współ...

Historia władzy w Europie - doba konstytucyjna

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

USTRÓJ I SYSTEM WŁADZY KRÓLESTWA POLSKIEGO W DOBIE KONSTYTUCYJNEJ. Ustrój polityczny: Konstytucja z 1815 roku przyznała królowi rozlegle kompetencji: - wypowiadanie wojny - zawieranie pokoju oraz traktatów i umów międzynarodowych - decyzje o udziale wojsk polskich w wojnach prowadzonych przez Ro...

Prawo rzymskie, decyzja administracyjna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Decyzja administracyjna jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywate...

Instytucja prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Instytucja prawna (zw. też instytucja prawa) — zespół ściśle powiązanych ze sobą norm prawnych w sposób funkcjonalny regulujących trwanie, powstanie lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego. Rodzajem instytucji prawnych są

Ius cogens- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Ius cogens - norma prawna bezwzględnie wiążąca.. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące znamionuje to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone - w przeciwieństwie do norm względnie obowiązujących (...

Kontrakty werbalne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

VI. KONTRAKTY WERBALNE 1. SPONSIO - służyła do dochodzenia - IUDICIUM LEGITIMUM, 2. DOTIS DICTIO - było to jednostronne przyrzeczenie posagu, 3. IUSIURANDUM LIBERTI - to przysięga niewolnika, że będzie świadczyć usługi po wyzwoleniu ( była potwierdzana po wyzwoleniu). ...

Luka extra legem- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Luka extra legem ma miejsce wtedy, gdy system norm bezpośrednich nie wypowiada się o danym stanie faktycznym, chociaż powinien. Innymi słowy jest to luka polegająca na tym, że normy prawne milczą na temat danego stanu faktycznego. ...

Prawda materialna- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Prawda materialna - zgodna ze stanem faktycznym, weryfikowalna na drodze empirycznej lub postępowania dowodowego (sądowego) wiedza na temat otaczającego nas świata materialnego - jego obiektów i zdarzeń. Są to takie

Preasumptio Iris Domniemanie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Preasumptio Iris Domniemanie to dyrektywa nakazująca przyjęcie, że jest prawdziwym określone twierdzenie (wniosek domniemania), o ile prawdziwym jest inne twierdzenie (przesłanka domniemania). Na przykład: jeżeli A to domniemywa się / uważa się (funktor tworzący domniemanie), że B. ...