Uniwersytet w Białymstoku - strona 114

Historia postępowania administracyjnego w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

Historia postępowania administracyjnego w Polsce. Wpływ na powstanie i kształtowanie się postępowania administracyjnego miały następujące zdarzenia: - Rozwój prawa administracyjnego materialnego - wyodrębnienie prawa administracyjnego jako osobnej gałęzi prawa dokonało się na przełomie XVIII i XIX...

Instytucja wyłączenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

38/1. Wyłączenie pracownika, organu, członka org. Instytucja wyłączenia - jest to instytucja wyznaczająca zdolność prawną organu. Z mocy prawa organy tracą zdolność co do prowadzenia postępowania w określonej sprawie. Wyłączenia są obligatoryjne. Naruszenie instytucji wyłączenia przy wydaniu decyzj...

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 322

28. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym. Najprościej mówiąc interes prawny to taki, który został wzięty przez prawo w ochronę polegającą na możliwości żądania od organu administracji podjęcia określonych czynności mających na celu zrealizowanie interesu lub usunięcie zaistniałego zagroże...

Katalog podmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

: Katalog podmiotów. Organizacja społeczna (art. 31 kpa) Organizacja społeczna może korzystać ze statusu podmiotu na prawach strony, jeżeli: Cel statutowy tej organizacji odpowiada przedmiotowi sprawy Interes społeczny przemawia za przyznaniem organizacji społecznej tego statusu. Organizacja sp...

Katalog zasad postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego. Zasada praworządności (art. 6, 7 kpc) Organy administracji publicznej działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. Działanie na podstawie przepisów prawa to działanie oparte na konkretnym przepisie wynikającym z prawa materialnego lub ...

Kompetencja ogólna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

19/01. Kompetencja ogólna. Kompetencja ogólna organów administrujących Kompetencja ogólna - to zdolność prawna organów administrujących do załatwienia spraw administracyjnych w danym układzie postępowania. Kompetencję ogólną ustanawia art.1 pkt 1i2 kpa. Zgodnie z tymi przepisami, zdolność prawną do...

Koncepcja legitymacji strony w doktrynie i kpa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2093

16/01. Koncepcja legitymacji strony w doktrynie i kpa. Strona- wg art. 28 Kpa to każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.Organ administracji nie może prowadzić postępowania bez strony, czyli ...

Koszty egzekucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

52/03. Koszty egzekucji. Koszty egzekucyjne - (art.64-66 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egz.w adm.) - opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie

Koszty i opłaty w prawie administarcyjnym-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

51/01. Koszty i opłaty w pa i op Opłaty i koszty postępowania, stanowiące zarazem należności związane z rozpoznaniem i załatwieniem sprawy, są wyrazem polityki fiskalnej państwa, a pozostają również w wyraźnym związku z funkcjami postępowania administracyjnego. Kwoty tych należności powinny być ust...