Uniwersytet w Białymstoku - strona 113

Domniemanie i uprawdopodobnienie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2338

59/01. Domniemanie i uprawdopodobnienie Materiał dowodowy - ogół dowodów, których zebranie jest konieczne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy (ustalenie faktów i ich wszechstronne naświetlenie). Organ administracji zobowiązany ...

Domniemanie prawidłowości decyzji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3080

18/01. Domniemanie prawidłowości decyzji. Decyzja administracyjna jest prawidłowa, jeżeli łącznie spełnia dwie przesłanki: zgodna jest z normami materialnego prawa administracyjnego; została wydana zgodnie z normami procesowego prawa administracyjnego. Decyzja naruszająca normy materialne lub proce...

Dopuszczalność, niedopuszczalność skargi do WSA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

42/1. Dopuszczalność/Niedopuszczalność skargi do WSA Przesłanki dopuszczalności skargi do WSA. - przesłanka dopuszczalności skargi, czyli przesłanka wyczerpania obrony na drodze postępowania lub w innej formie obrony podjętej przed organem adm. publ. - ustawa o NSA przyjmowała dwie przesłanki: a...

Doręczenia w kpa i op-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

39/1. Doręczenia w kpa i op. Doręczenia - stanowią czynność procesową o dużej doniosłości z uwagi na obowiązywanie zasady pisemności w postępowaniu oraz z uwagi na skutki prawne, jakie z doręczeniem wiążą przepisy prawa procesowego i materialnego. Od daty doręczenia biegną terminy procesowe i mater...

Dowody-opracowanie - podział

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Dowody dzielimy na: (kryterium regulacji) dowody nazwane - np.: dowód ze świadków, opinia biegłego, oględziny, wyjaśnienia stron; dowody nienazwane - wszystkie inne dowody nie nazwane, np.: dowód wideo, dowód audio, dowód z mapy, dowody z innych nośników. Dowody dzielimy na: podstawowe - są to t...

Fikcja doręczenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Fikcja doręczenia- przepisy wyznaczają 2 fikcje doręczenia: Pismo skierowane do osoby fizycznej może być złożone na okres 7 dni w urzędzie pocztowym lub w urzędzie gminy, a adresat jest o tym powiadamiany zawiadomieniem pozostawionym w skrz...

Forma skargi i wniosku-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

2. forma skargi i wniosku - skarga lub wniosek mogą być wniesione na piśmie, telegraficznie, dalekopisem, ustnie do protokołu, czyli tak samo jak podanie. Muszą być podane dane o podmiocie wnoszącym, a więc o imieniu i nazwisku i adresie osoby fizycznej, nazwa organizacji społecznej, a w zupełnie do...

Formy postępowania wyjaśniającego w kpa i op-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

40/1. Formy postępowania wyjaśniającego w kpa i op. Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego. Rozprawa umożliwia koncentrację w jednym czasie i miejscu wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie, którzy ustnie i bezpośrednio dokonują poszczególnych czynności procesowych. Organ jest ...

Formy postępowania wyjaśniającego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

23. Formy postępowanie wyjaśniające. Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego. Rozprawa umożliwia koncentrację w jednym czasie i miejscu wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie, którzy ustnie i bezpośrednio dokonują poszczególnych czynności procesowych. Organ jest obowiązany prze...

Funkcje postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 5285

Funkcje postępowania administracyjnego: ochronna porządkująca instrumentalna Porządkowa - ciąg czynności procesowych, organizuje model postępowania administracyjnego, który będzie właściwy dla każdego organu administracyjnego. Instrumentalna - prawo o postępowaniu administracyjnym jest narzędzie...