Uniwersytet Rzeszowski - strona 30

Streszczenie pojęć na egzamin.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Agrobiznes to zespół działań człowieka od pozyskania surowców pierwotnych do uzyskania gotowych produktów żywnościowych związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem ludziom żywności. Polega on zatem na produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji żywności. Z punktu widzenia podmiotowego jest on zbiorem zint...

Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Okres zwrotu włożonych nakładów i dochodowości Czas jaki upływa od chwili, gdy rozpoczynamy ponosić na prod. do chwili ich sprzedaży i uzyskania gotówki z powrotem W pr. roślinnej okres ten jest dość długi, zwykle ok. 1 roku. Zależy od gatunku, odmiany, celu prod. itd. Dochodowość - poziom dochod...

Rozliczenia międzyokresowe - wykład

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

R ozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów obejmują : - rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne - rozliczenia okresowe kosztów bierne - przychody przyszłych okresów R ozliczenia międzyokresowe czynne kosztów polegają na wyłączeniu z kosztów działalności tych kwot kosztów które dotyczą p...

Marketing usług - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

MARKETING USŁUG OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE BANKU Gospodarka kraju Tempo rozwoju gospodarczego w 2002 r. mierzone wzrostem PKB było nadal niskie, osiągając w całym roku 1,3% wobec 1,0% w 2001 r. Jednak w przeciwieństwie do 2001 r. sytuacja gospodarcza poprawiła się w kolejnych kwartałach. Symptomy ożywien...

EPIFANIA

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

EPIFANIA- objawienie się przez znaczące i w znaczonym czegoś niewysłowionego; w symbolu stosunek między znaczącym, a znaczonym ma charakter epifanii. Symbol sam w sobie niesie jakąś treść. Oprócz tego prezentuje nam sens symboliczny, inaczej mówiąc - odkrywa nam go! (epifania). Własnymi słowami: e...

Możliwe 3 warianty sytuacji językowej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Możliwe 3 warianty sytuacji językowej: Język posiada wyłącznie formę oralną [klasyczne wspólnoty prymitywne] Istnieje forma mówiona i pisana, którą posługują się wszyscy, jedynie wąska wyspecjalizowana grupa ludzi język ma tylko formą pisaną, gdyż: forma oralna zanikła, nigdy nie istniała Odmie...

Semantic roles of the subject

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewelina Konieczna
 • Składnia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Semantic roles of the subject: Agent John built a birdhouse. Instrument The key opened the safe. Experiencer Margaret felt some pain. Empty It is hot. Cataphoric It bothered me that my daughter lied. Cataprhoric pronoun refers to sth that comes after, anaphoric refers back to an item: Natalie ...

Pedagogika krytyczna

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1645

Pedagogika krytyczna dąży do konstruowania wyjaśnień - poddaje obserwacji procesy edukacyjne rozgrywające się w społeczeństwie, szczególnie sytuacje konfliktów wokół edukacji - szuka mechanizmów dominacji, zniewolenia, przemocy wpisanych w funkcjonowanie instytucji edukacyjnych - demaskuje, ujawn...

Psychologizm i socjologizm pedagogiczny

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2240

Zjawisko psychologizmu pedagogicznego - pojęcie to powstało i jest stosowane jako epitet oznaczający mało racjonalne zainteresowanie psychologią jako nauką wytwarzającą najbardziej podstawową i ważną i pożądaną wiedzę o człowieku, które później może...

Zaburzenia koncentracji uwagi

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Tomasz Gosztyła
 • Psychologia rozwojowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3570

Praca porusza zagadnienia takie jak: zaburzenia koncentracji uwagi - historia, funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, koncentracja uwagi - zaburzenia, pamięć krótkotrwała, zaburzenia rozwoju mowy, koordynacja , hi...