Uniwersytet Rzeszowski - strona 29

Odmiany relatywizmu kulturowego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

Odmiany relatywizmu kulturowego: r. etyczny r. prawny [nie ma uniwersalnych kryteriów, z punktu widzenia których można by ustalić, że dana wizja świata, typ myślenia lub system przekonań są prawdziwe, względnie fałszywe] r. rozumu [n...

Pedagogika resocjalizacyjna - wykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 7742

1! Pedagogika resocjalizacyjna -jest nauką interdyscyplinarną, praktyczną i teoretyczną zajmującą się wychowywaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. kategorią osób, które z różnych powodów wykazują objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego. Zajmuje się osobami wobec któryc...

Wykłady prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Brodowski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3199

ELEMENTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 05.10.2011 Literautura: Góralczyk, Sawicki - Prawo międzynarodowe publiczne -> bez rozdział 2, rozdział o międzynarodowym prawie gospodarczym Wykłady! Wszystkie zagadnienia są w sylabusie. Egzamin test wielokrotnego wyboru 20 pytań. Prawo międzynarodowe - zespół ...

Administracja: testy, referaty, definicje

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3416

...Na początku drugiej połowy XVIII w. nastąpiły istotne zmiany na mapie politycznej środkowowschodniej Europy. Prusy choć osłabione po wojnie siedmioletniej zdołały utrzymały Śląsk. Rosła potęga Rosji, która dążyła do zdobycia dominacji nad Rzecząpospolitą. Planom tym sprzyjała Familia szczeg...

Diagnoza rozwoju i środowiska dziecka- podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Alicja Kubik
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2632

Przedmiot prowadzony jest przez dr Alicję Kubik na Uniwersytecie Rzeszowskim. Notatka zawiera 16 stron opracowanych wykładów. Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: diagnozowanie, diagnostyka, rodzaje diagnozy, koncepcje diagnosty, błędy i postawy diagnosty, przedsta...

Biomedyka- wiedza w pigułce

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab UR Anna Radochońska
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 4452

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: definicje rozwoju, auksologia, składowe procesu rozwoju opracowane przez: Eberta, Bonniera, Wolańskiego. Dodatkowo porusza zagadnienie jakim jest samoregulacja procesu ontogenezy, czynniki rozwoju osobniczego, Teoria limitowaneg...

Tourism - For and against essay

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

Tourism - For & against essay Tourism, as the largest world's industry, has grown through recent years. Nowadays many people spend their free time by travelling around the world. It can be...

Zwroty przydatne do pisania eseju

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Zwroty: (Essay) There is a dispute/discussion/no agreement on - ... jest kwestią sporną. (Toczy się dykusja na temat) Firstly- po pierwsze To begin with- na poczatek, po pierwsze Secondly- po drugie Finally- w koncu, nareszcie In addition- w dodatku Besides- poza tym Moreover- co wiecej What is mor...

Najlepsze działania Polski - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Najlepsze działania Polski: aktywna polityka społeczna    Jakie są najlepsze metody, by przygotować spoleczeństow do pracy oraz dalszej edukacji?  Teza o kryzysie systemów polityki społecznej jest powszechnie podzielana we współczesnej debacie politycznej. Dzisiejsza koncepcja `

Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład - Pojęcie, rodzaje i...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

. Ogólna charakterystyka sektora bankowego Pojęcie, rodzaje i rola banków W tradycyjnym ujęciu bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki s...