Uniwersytet Łódzki - strona 153

Odesłanie prejudycjalne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1743

Odesłanie prejudycjalne Jaka jest funkcja odesłania prejudycjalnego i jakie są jej konsekwencje dla procedury? Funkcją odesłania prejudycjalnego jest dokonanie przez Trybunał wykładni prawa Unii lub orzekanie w przedmiocie w odpowiedzi na sformułowane przez sądy krajowe państw członkowskich wątpliw...

Organizacja wewnętrzna PE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Jaka jest organizacja wewnętrzna parlamentu europejskiego Prezydium - kieruje wewnętrznym funkcjonowaniem PE, odpowiada za preliminarz PE, organizację administracyjną, finansowa, sekretariat i jego sekcje. Przewodniczący: Kieruję całością prac parlamentu i jego organów Przewodniczy obradom Zape...

Organy doradcze i agencje UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Organy doradcze i agencje UE Komitet Ekonomiczno-Społeczny: Wspomaga Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską Ma siedzibę w Brukseli Komitet Ekonomiczno-Społeczny składa się z obecnie z 344 członków przyjętych przez Radę Unii Europejskiej (stanowiącej jednomyślnie) na wniose...

Orzeczenia na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1582

- kolorem zielonym zaznaczone są orzeczenia omawiane na 19 stronach, które krążą po uczelni - orzeczenia opisane są na podstawie podręcznika Sprawa O co chodziło Linia orzecznicza Van Gend i Loos autonomia prawa unii;skutek bezposredni (traktatow) Holandia zmieniła sposób klasyfikacji towarów...

Parlament Europejski - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

Parlament Europejski Ogólne informacje: Ma swoją siedzibę w Strasburgu, posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli, komisje parlamentarne obradują w Brukseli, Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego znajduje się w Luksemburg...

Podstawowe etapy strategii rozszerzenia Wspólnot

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

Jakie były podstawowe etapy strategii rozszerzenia Wspólnot, a następnie Unii? Jakie państwa mają szansę uzyskania członkostwa Unii w najbliższych latach? Sygnatariuszami traktatów założycielskich było 6 państw: Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Włochy, Holandia W kolejnych latach dołączyły do ...

Pojęcie „organizacji ponadnarodowej”

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1876

Omów pojęcie „organizacji ponadnarodowej” Organizacja ponadnarodowa - rodzaj organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego o szczególnym charakterze. Cechy takiej organizacji: Szczególna koncentracja kompetencji Szczególny...

Pojęcie organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

Omów pojęcie organizacji międzynarodowej typu międzypaństwowego i poddaj analizie w świetle tego pojęcia charakter prawny Wspólnot i Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony. Organizacja międzynarodowa typu międzypaństwowego: Zrzesza państwa i inne ...

Polityki wspólne i polityki unijne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

Polityki wspólne i polityki unijne: systematyka, przykłady Wspólne polityki Unijne towarzyszyły od początku ustanowienia „wspólnego rynku” :wspólna polityka handlowa ( handel z państwami trzecimi nienależącymi do UE),

Prawne aspekty akcesu Polski do UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

Prawne aspekty akcesu Polski do UE Dlaczego decyzja w sprawie uzyskania członkostwa w UE była jednym z filarów reorientacji polskiej polityki zagranicznej w toku transformacji ustrojowej po 1989r.? Decyzja w sprawie uzyskania członkowstwa w UE rozpoczęła proces pogłębiającej się współpracy handlowe...