Uniwersytet Łódzki - strona 152

Główne funkcje Parlamentu Europejskie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Omów główne funkcje PE Funkcje prawodawcze Nie jest samodzielnym prawodawcą - uprawnienia te dzieli z RE Nie może samodzielnie uchwalać aktów prawnie wiążących Wykonuje uprawnienia w ramach zwykłej i specjalnej procedury ustawodawczej Wspólnie z radą wydaje akt Może modyfikować projekt aktu M...

Główne funkcje Rady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Omów główne funkcje Rady Funkcje prawodawcze: Rada dzieli z PE uprawnienia do wydawania aktów prawnie wiążących Pośrednie prawo inicjatywy ustawodawczej Ma prawo modyfikowania niektórych przepisów prawa pierwotnego Funkcje kreacyjne: Prawo tworzenia niektórych organów i urzędów UE Powołała Są...

Karta Praw Podstawowych UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1344

Jakiego rodzaju aktem jest Karta praw podstawowych UE i jak skutkuje? Karta praw podstawowych UE stanowi prawo pierwotne Unii, ponieważ ma taką samą moc jak Traktaty. Kart w nowej wersji jest od 1 grudnia 2009 r. dokumentem prawni...

Klasyczne koncepcje integracji europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3661

Wymień i omów zwięźle klasyczne koncepcje integracji europejskiej. Koncepcja federalizmu - początek lat dwudziestych XX wieku; proces integracji europejskiej ma prowadzić do ustanowienia federacji europejskiej (stanów zjednoczonych Europy), gdy...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Komisja Europejska Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatów oraz na podstawie własnego, wewnętrznego regulaminu Siedzibę ma w Brukseli, chociaż niektóre służby mieszczą się w Luksemburgu Kadencja Komisji Europejskiej trwa 5 lat KE działa na zasadzie

Kompetencje dodatkowe Unii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2163

Co to są kompetencje dodatkowe Unii? Kompetencje dodatkowe Unii to takie konsekwencje na które można się powoływać gdy żaden przepis nie upoważnia do przyjęcia aktu. Ograniczenia: Przyjęcia aktu jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów Traktatów w ramach polityk określonych w traktatach Nie...

Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Konstytucyjne podstawy członkowstwa w UE Omów postanowienia Konstytucji RP mające zasadnicze znaczenie w kontekście członkowstwa Polski w UE. Postanowienia Konstytucji mające znaczenie w kontekście członkowstwa w UE: * art.9 - zobowiązuje Polskę do przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego...

Kryteria bezpo_redniego stosowania Traktatów, a kryteria umów mi_dzyna...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

Czym różnią się kryteria bezpośredniego stosowania Traktatów i umów międzynarodowych zawartych przez Unię? Postanowienie umowy zawartej przez Wspólnotę z państwem trzecim musi być uważane za bezpośrednio skuteczne, kiedy uwzględniając jego brzmienie oraz przedmiot i cel umowy, zawiera ono jednoznac...

najważniejsze traktaty rewizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3045

Wskaż najważniejsze traktaty rewizyjne i opisz zwięźle ich wpływ na kształtowanie się struktury Unii Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali 1951 Traktaty rzymskie - utworzenie Europejskiej wspólnoty gospodarcze...

Obywatelstwo UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Jaki charakter ma obywatelstwo UE? Obywatelstwo Unii wg art. 9 posiada każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Ma więc charakter zależny Obywatelstwo ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa państwa członkowskiego i nie zastępuje go. Ma również charakter personalny co znacz...