Uniwersytet Łódzki - strona 154

Wstęp do prawa europejskiego - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2373

Na czym polega zasada powierzenia kompetencji i jakie są jej konsekwencje? Co to są kompetencje dodatkowe Unii? Jak działa zasada pomocniczości? Jaki test stosuje TSUE do badania proporcjonalności środka prawnego? Do kogo odnosi si...

Wstęp do prawa europejskiego - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1337

1. 1) system głosowania w Radzie (Nicea i Lizbona), 2) realizacja zasady demokracji, 3) akty nieustawodawcze, 4) prymat w TL (?porównanie z konstytucją dla Europy?), 5) skarga KE na państwo, 6) specyfika WPZiB 2. 1) doktryna sprawy oczywistej i kontrola legalności oraz czy stosuje się je przy nieważ...

Wstęp do prawa europejskiego - pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1148

zasada pomocniczości kompetencje Wysokiego Przedstawiciela prymat prawa UE charakter prawny KPP doktryna sprawy wyjaśnionej i formuła CILFIT akty wykonawcze i delegowane i różnica między nimi Rada Europejska acte eclaire acta cleire K...

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Rada Europejska Ogólne informacje: Od 1974 r. pod nazwą Rada Europejska Rada Europejska zbiera się dwa razy do ciągu półrocza, ale mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne Wszystkie posiedzenia odbywają się w Brukseli, chyba że przewodniczący Rady Europejskiej za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub

Rada Unii Europejskiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Rada Unii Europejskiej Informacje ogólne: Działa na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Ma siedzibę w Brukseli, a posiedzenia w kwietniu, czerwcu, październiku odbywają się w Luksemburgu. Rada Unii Europejskiej obok Rady Europejskiej jest międzyrządo...

Różnica między kompetencjami wyłącznymi a dzielonymi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Jaka jest równica między kompetencjami wyłącznymi a dzielonymi? Kompetencje wyłączne Kompetencje dzielone Tylko UE może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące. Państwa mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia UE lub w celu wykonania aktów UE UE razem z państwa mogą stanowić prawo i p...

Rynek wewnętrzny jako podstawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Rynek wewnętrzny jako podstawa Unii Europejskiej: znaczenie, rozwój i struktura Rynek wewnętrzny - obejmuje on swobody unijne, wspólne reguły konkurencji oraz pozostałe polityki i działania. Początkowo posługiwano się w Traktatach pojęciem „wspólnego rynku” (common market), który miał zostać utworz...

Rzecznik Praw Obywatelskich - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Rzecznik Praw Obywatelskich Informacje ogólne: Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich zostało określone w Traktacie z Maastricht. Po raz pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich został powołany w 1993 r. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat, a wybierany jest przez Parlament Europejski. Mo...

Sankcje za naruszanie wspólnych wartości UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1162

Jakie sankcje mogą spotkać państwo członkowskie, które narusza wspólne wartości Unii? Wykluczenie z UE- Traktaty nie zawierały i nie zawierają żadnych postanowień, więc zasadniczo nie jest możliwe ale w skrajnych przypadkach można się odwoła do powszechnego prawa międzynarodowego (

Skład i funkcje Trybunału Obrachunkowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Omów skład i funkcje Trybunału Obrachunkowego Skład: Jeden obywatel z każdego państwa Kadencja: 6 lat Lista członków przyjmowana jest większością kwalifikowaną przez Radę UE po konsultacji z PE Członkowie są wybierani spośród osób mających szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska ...