Uniwersytet Łódzki - strona 142

Efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, ozon - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

POWIETRZE - efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, ozon Efekt cieplarniany: Efekt cieplarniany jest to zjawisko występujące w atmosferze spowodowane obecnością w powietrzu pary wodnej, dwutlenku węgla, ozonu, tlenku węgla oraz metan...

Receptorowa teoria działania trucizn - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Receptorowa teoria działania trucizn Receptorowa teoria działania trucizn- teoria Ehrlicha: Substancje biologicznie czynne (egzogenne) wywołują tylko wtedy efekt biologiczny, gdy co najmniej przejściowo mogą łączyć się z substancjami (endogennymi) zwanymi receptorami. Receptor określa się jako st...

Toksykologia z ekotoksykologią, Rodzaje zatruć - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Rodzaje zatruć Zatrucia i ich rodzaje: Zatrucia ostre- charakteryzują się jednorazowym przyjęciem trucizny lub, co najwyżej kilkoma kontaktami z trucizną w krótkim okresie czasu, jak również objawami występującymi bezpośrednio lub względnie szybko po kontakcie z subs toksyczną, objawy te jeśli nie...

Rola cytochromów w interakcjach z lekami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

Rola cytochromów w interakcjach z lekami, reakcje z flawonoidami, heterocyklicznymi aminami aromatycznymi i z tyraminą Metabolizm: Cytochrom P-450. Głównymi enzymami zaangażowanymi w metabolizm leków zarówno aktywacyjny jak i detoksykacyjny są białka cytochromu P450. Uważa się, że są odp za tran...

Rola wartościowości w mechanizmie działania metali - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Toksyczność rtęci, ołowiu, arsenu, kadmu i chromu. Rola wartościowości w mechanizmie działania metali. Zatrucia masowe metalami Rtęć: Początkowo uważano, że ma właściwości lecznicze, okazuje się, że jest dużo bardziej szkodliwy niż kadm Jed...

Typy połączeń cukrów z ksenobiotykami - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Typy połączeń cukrów z ksenobiotykami 1) Reakcje sprzęgania z cukrami, powstają glikozydy. β-O-glikozydy, w których cząsteczka cukru przyłączona jest do grupy hydroksylowej ksenobiotyku β-N-glikozydy - cukier do grupy aminowej S-glikozydy - c...

Wolne rodniki - wprowadzenie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Wolne rodniki - wprowadzenie Wolny rodnik- atom (lub cząsteczka) zdolny do samodzielnego istnienia mający 1 lub więcej niesmarowanych elektronów na orbicie walencyjnej (ostatniej). Jony metali przejściowych mają też niesmarowane elektrony na orbitach wewnętrznych, ale nie na ostatniej, więc nie są...

Wydalanie produktów biotransformacji u roślin i zwierząt - omówienie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Wydalanie produktów biotransformacji u roślin i zwierząt Różnice w metabolizmie roślin i zwierząt. Proces metabolizmu ksenobiotyków obejmuje u zwierząt: Transformacje Koniugację Wydalanie U roślin jest to samo tylko zamiast wydalania, kontpartmentacja Wnikanie do roślin i zwierząt: Zwierzęta...

Zatrucia - drogi przenikania trucizny do organizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1771

ZATRUCIA - Drogi przenikania trucizny do organizmu. Sposoby wnikania trucizn do org: Przenikanie przez skórę Drogami uk oddech Wnikanie przez uk pokarm Rozprowadzanie przez płyny ustrojowe po org Płyn międzykomórkowy Błony komórkowe W...